Вакцин хийлгэсэн хүүхэд хийлгээгүйгээсээ тав дахин их өвчилдөг

вакцин хийлгэсэн болон хийл­гээгүй хүүхдүүдийг харь­­цуулснаа мэдэгджээ.

Өмнө нь явуулсан ха­раат бус судалгаанд вак­цин хийлгэсэн хүүхдүүд хийл­гээгүйгээсээ 2-5 дахин их өвддөг болохыг тогтоосон байдаг.

Харин хамгийн сүү­лийн судалгаанд вакцин­жуу­лаагүй хүүхдүүдийг Германы эрүүл мэндийн үндэсний судалгаатай харь­цуулж үзжээ. Үүнд 19 хүртэлх насны 17000 хүү­хэд хамрагдсан байна. Доктор Андреас Бахмайрын санаачилсан уг судалгаа одоо ч гэсэн үргэлжилж байгаа аж.

Үүнээс гадна Бахмайрын судалгаан дээр тулгуурлан Америкийн нэгэн сайт вакцин хийлгэсэн хүүхдүүдээ ажиглахыг эцэг эхчүүдэд уриалсан байна. Одоогоор сайтын энэ судалгаанд АНУ-ын 11000 иргэн хамрагдсан байна. Түүнчлэн өөр нэгэн судалгааг цөөн гэр бүлийн дунд хийжээ.

Гэтэл аль ч судалгааны үр дүн ойролцоо гарч байв. Мэдээж эдгээр судалгааг хэвлэл мэдээллийн үндсэн хэ­рэгслүүдээр цацсангүй. Мөн Өвчний хяналт, урьд­чил­сан сэргийлэх төв, эсвэл Дэлхийн эрүүл мэндийн бай­гууллагаас судалгаанд хө­рөнгө оруулалт хийгээгүй юм.

Яагаад гэвэл тэд вакцин хийлгээгүй хүүхдүүдийг хийл­­гэсэнтэй нь бодитоор харьцуулж, өөрсдийнхөө вак­­цин­жуу­­­лалтын ач холбог­дол гээд яриад байд­гийг үгүйс­­гэхийг хүсээгүй аж.

Судалгааны үр дүнгийн хураангуй

Санал асуулгад орол­цогсдын тоочсоноор хүүх­дийн өвчлөлд багтраа, дав­тан ангина, архаг бронхит, харшил, экзем, чихний үрэв­сэл, шижин, нойргүйдэл, хэт идэвхтэй байх, хэл яриа, хөдөлгөөний чадвар саатах зэрэг ордог байна.

Шинэ Зеландын Immunization Awareness Society нэртэй бүлэг 1992 онд 245 өрхийн 495 хүүхдийг судалжээ. Тэд хүүхдүүдийг вакцин хийлгэсэн (226), вакцин хийлгээгүй (269) гэж хоёр ангилсан байна. Ингээд хүүхдүүдийн өвч­лөлийн түүхийг судалтал вакцин хийлгээгүй нь дээрх хүүхдийн гэх өвчнүүдээр өвчлөх нь харьцангуй бага байсан аж.

Түүнчлэн Шинэ Зеландын Крайстчерч хотод хийсэн өөр нэгэн судалгаагаар 1977 он болон түүнээс хойш төрсөн хүүхдүүдийн өвчлөлийн түү­хэд дүн шинжилгээ хийжээ. Гэтэл вакцин хийлгээгүй хүүхдүүдээс нэг нь ч багтраа өвчин тусаагүй байна. Харин вакцин хийлгэсэн хүүх­дүүдийн 25 хувь нь 10 хүр­тэл насандаа энэ өвчнийг тусч, эмчлүүлж байсан гэнэ.

Бахмайрын судалгааны явцад хүүх­дүүддээ тарилга хийлгэхийг хү­сээгүй эцэг, эхчүүд вакцинжуулалтын аюултай байдлыг тэмдэглэж, үр хүүх­дийнхээ дархлааг өөрөөр нь хөг­жүү­лэхийг хүсч байгаагаа илэрхийл­жээ.

Дархлал судлалын док­тор, Үaccine Illusion но­мын зохиолч Татьяна Обу­ханыч вакцин хэрэгтэй гэдэг хэвшмэл ойлголтыг эсэр­­­гүүцэж үгээ хэлдэг. Тэр­бээр Вакцинууд ямар нэ­гэн өвчний эсрэг жинхэнэ дархлаа тогтоож чад­даг­гүй гэж мэдэгджээ. Харин ч өвчлөх магадлалыг нэ­мэгдүүлдэг байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Вакцин хийлгэсэн хүүхэд хийлгээгүйгээсээ тав дахин их өвчилдөг

вакцин хийлгэсэн болон хийл­гээгүй хүүхдүүдийг харь­­цуулснаа мэдэгджээ.

Өмнө нь явуулсан ха­раат бус судалгаанд вак­цин хийлгэсэн хүүхдүүд хийл­гээгүйгээсээ 2-5 дахин их өвддөг болохыг тогтоосон байдаг.

Харин хамгийн сүү­лийн судалгаанд вакцин­жуу­лаагүй хүүхдүүдийг Германы эрүүл мэндийн үндэсний судалгаатай харь­цуулж үзжээ. Үүнд 19 хүртэлх насны 17000 хүү­хэд хамрагдсан байна. Доктор Андреас Бахмайрын санаачилсан уг судалгаа одоо ч гэсэн үргэлжилж байгаа аж.

Үүнээс гадна Бахмайрын судалгаан дээр тулгуурлан Америкийн нэгэн сайт вакцин хийлгэсэн хүүхдүүдээ ажиглахыг эцэг эхчүүдэд уриалсан байна. Одоогоор сайтын энэ судалгаанд АНУ-ын 11000 иргэн хамрагдсан байна. Түүнчлэн өөр нэгэн судалгааг цөөн гэр бүлийн дунд хийжээ.

Гэтэл аль ч судалгааны үр дүн ойролцоо гарч байв. Мэдээж эдгээр судалгааг хэвлэл мэдээллийн үндсэн хэ­рэгслүүдээр цацсангүй. Мөн Өвчний хяналт, урьд­чил­сан сэргийлэх төв, эсвэл Дэлхийн эрүүл мэндийн бай­гууллагаас судалгаанд хө­рөнгө оруулалт хийгээгүй юм.

Яагаад гэвэл тэд вакцин хийлгээгүй хүүхдүүдийг хийл­­гэсэнтэй нь бодитоор харьцуулж, өөрсдийнхөө вак­­цин­жуу­­­лалтын ач холбог­дол гээд яриад байд­гийг үгүйс­­гэхийг хүсээгүй аж.

Судалгааны үр дүнгийн хураангуй

Санал асуулгад орол­цогсдын тоочсоноор хүүх­дийн өвчлөлд багтраа, дав­тан ангина, архаг бронхит, харшил, экзем, чихний үрэв­сэл, шижин, нойргүйдэл, хэт идэвхтэй байх, хэл яриа, хөдөлгөөний чадвар саатах зэрэг ордог байна.

Шинэ Зеландын Immunization Awareness Society нэртэй бүлэг 1992 онд 245 өрхийн 495 хүүхдийг судалжээ. Тэд хүүхдүүдийг вакцин хийлгэсэн (226), вакцин хийлгээгүй (269) гэж хоёр ангилсан байна. Ингээд хүүхдүүдийн өвч­лөлийн түүхийг судалтал вакцин хийлгээгүй нь дээрх хүүхдийн гэх өвчнүүдээр өвчлөх нь харьцангуй бага байсан аж.

Түүнчлэн Шинэ Зеландын Крайстчерч хотод хийсэн өөр нэгэн судалгаагаар 1977 он болон түүнээс хойш төрсөн хүүхдүүдийн өвчлөлийн түү­хэд дүн шинжилгээ хийжээ. Гэтэл вакцин хийлгээгүй хүүхдүүдээс нэг нь ч багтраа өвчин тусаагүй байна. Харин вакцин хийлгэсэн хүүх­дүүдийн 25 хувь нь 10 хүр­тэл насандаа энэ өвчнийг тусч, эмчлүүлж байсан гэнэ.

Бахмайрын судалгааны явцад хүүх­дүүддээ тарилга хийлгэхийг хү­сээгүй эцэг, эхчүүд вакцинжуулалтын аюултай байдлыг тэмдэглэж, үр хүүх­дийнхээ дархлааг өөрөөр нь хөг­жүү­лэхийг хүсч байгаагаа илэрхийл­жээ.

Дархлал судлалын док­тор, Үaccine Illusion но­мын зохиолч Татьяна Обу­ханыч вакцин хэрэгтэй гэдэг хэвшмэл ойлголтыг эсэр­­­гүүцэж үгээ хэлдэг. Тэр­бээр Вакцинууд ямар нэ­гэн өвчний эсрэг жинхэнэ дархлаа тогтоож чад­даг­гүй гэж мэдэгджээ. Харин ч өвчлөх магадлалыг нэ­мэгдүүлдэг байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Вакцин хийлгэсэн хүүхэд хийлгээгүйгээсээ тав дахин их өвчилдөг

вакцин хийлгэсэн болон хийл­гээгүй хүүхдүүдийг харь­­цуулснаа мэдэгджээ.

Өмнө нь явуулсан ха­раат бус судалгаанд вак­цин хийлгэсэн хүүхдүүд хийл­гээгүйгээсээ 2-5 дахин их өвддөг болохыг тогтоосон байдаг.

Харин хамгийн сүү­лийн судалгаанд вакцин­жуу­лаагүй хүүхдүүдийг Германы эрүүл мэндийн үндэсний судалгаатай харь­цуулж үзжээ. Үүнд 19 хүртэлх насны 17000 хүү­хэд хамрагдсан байна. Доктор Андреас Бахмайрын санаачилсан уг судалгаа одоо ч гэсэн үргэлжилж байгаа аж.

Үүнээс гадна Бахмайрын судалгаан дээр тулгуурлан Америкийн нэгэн сайт вакцин хийлгэсэн хүүхдүүдээ ажиглахыг эцэг эхчүүдэд уриалсан байна. Одоогоор сайтын энэ судалгаанд АНУ-ын 11000 иргэн хамрагдсан байна. Түүнчлэн өөр нэгэн судалгааг цөөн гэр бүлийн дунд хийжээ.

Гэтэл аль ч судалгааны үр дүн ойролцоо гарч байв. Мэдээж эдгээр судалгааг хэвлэл мэдээллийн үндсэн хэ­рэгслүүдээр цацсангүй. Мөн Өвчний хяналт, урьд­чил­сан сэргийлэх төв, эсвэл Дэлхийн эрүүл мэндийн бай­гууллагаас судалгаанд хө­рөнгө оруулалт хийгээгүй юм.

Яагаад гэвэл тэд вакцин хийлгээгүй хүүхдүүдийг хийл­­гэсэнтэй нь бодитоор харьцуулж, өөрсдийнхөө вак­­цин­жуу­­­лалтын ач холбог­дол гээд яриад байд­гийг үгүйс­­гэхийг хүсээгүй аж.

Судалгааны үр дүнгийн хураангуй

Санал асуулгад орол­цогсдын тоочсоноор хүүх­дийн өвчлөлд багтраа, дав­тан ангина, архаг бронхит, харшил, экзем, чихний үрэв­сэл, шижин, нойргүйдэл, хэт идэвхтэй байх, хэл яриа, хөдөлгөөний чадвар саатах зэрэг ордог байна.

Шинэ Зеландын Immunization Awareness Society нэртэй бүлэг 1992 онд 245 өрхийн 495 хүүхдийг судалжээ. Тэд хүүхдүүдийг вакцин хийлгэсэн (226), вакцин хийлгээгүй (269) гэж хоёр ангилсан байна. Ингээд хүүхдүүдийн өвч­лөлийн түүхийг судалтал вакцин хийлгээгүй нь дээрх хүүхдийн гэх өвчнүүдээр өвчлөх нь харьцангуй бага байсан аж.

Түүнчлэн Шинэ Зеландын Крайстчерч хотод хийсэн өөр нэгэн судалгаагаар 1977 он болон түүнээс хойш төрсөн хүүхдүүдийн өвчлөлийн түү­хэд дүн шинжилгээ хийжээ. Гэтэл вакцин хийлгээгүй хүүхдүүдээс нэг нь ч багтраа өвчин тусаагүй байна. Харин вакцин хийлгэсэн хүүх­дүүдийн 25 хувь нь 10 хүр­тэл насандаа энэ өвчнийг тусч, эмчлүүлж байсан гэнэ.

Бахмайрын судалгааны явцад хүүх­дүүддээ тарилга хийлгэхийг хү­сээгүй эцэг, эхчүүд вакцинжуулалтын аюултай байдлыг тэмдэглэж, үр хүүх­дийнхээ дархлааг өөрөөр нь хөг­жүү­лэхийг хүсч байгаагаа илэрхийл­жээ.

Дархлал судлалын док­тор, Үaccine Illusion но­мын зохиолч Татьяна Обу­ханыч вакцин хэрэгтэй гэдэг хэвшмэл ойлголтыг эсэр­­­гүүцэж үгээ хэлдэг. Тэр­бээр Вакцинууд ямар нэ­гэн өвчний эсрэг жинхэнэ дархлаа тогтоож чад­даг­гүй гэж мэдэгджээ. Харин ч өвчлөх магадлалыг нэ­мэгдүүлдэг байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button