Сүүн бүтээгдэхүүний шошгыг монгол хэлээр бичиж эхэлжээ

хэл хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй байвал заавал байх мэдээллийг агуулсан нэмэлт шошгыг эх хэл дээр нь бичнэ, Дахин шошго хийх эсвэл нэмэлт шошго дагалдуулах тохиолдолд заавал бичвэл зохих мэдээллүүдийг бичнэ гэж заасан байдаг. Иймд ШӨХГГ-аас сүү, сүүн бүтээгдэхүүн борлуулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд импортлон худалдаалж буй сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийхээ хэрэглэх заавар, хадгалах горим, орц, найрлага, түүхий эдийн талаарх мэдээллийг монгол хэл дээр болгон өөрчилж арваннэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн худалдаанд гаргахыг шаардаж, үүрэг өгсөн билээ.

Энэ хүрээнд албан шаардлагын биелэлтийг хянах шалгалтыг Номин сулермаркет, Макс супермаркет, Миний дэлгүүр зэрэг сүлжээ дэлгүүрт хийжээ. Тус сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалж буй сүү, сүүн бүтээгдэхүүний дийлэнх нь монгол хэл дээр шошготой болжээ. Харин Миний сүлжээ дэлгүүрээр нэмэлт шошгогүй бяслаг зарж байсныг түр хугацаанд худалдахыг хориглосон байна.

Б.Аз

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сүүн бүтээгдэхүүний шошгыг монгол хэлээр бичиж эхэлжээ

хэл хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй байвал заавал байх мэдээллийг агуулсан нэмэлт шошгыг эх хэл дээр нь бичнэ, Дахин шошго хийх эсвэл нэмэлт шошго дагалдуулах тохиолдолд заавал бичвэл зохих мэдээллүүдийг бичнэ гэж заасан байдаг. Иймд ШӨХГГ-аас сүү, сүүн бүтээгдэхүүн борлуулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд импортлон худалдаалж буй сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийхээ хэрэглэх заавар, хадгалах горим, орц, найрлага, түүхий эдийн талаарх мэдээллийг монгол хэл дээр болгон өөрчилж арваннэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн худалдаанд гаргахыг шаардаж, үүрэг өгсөн билээ.

Энэ хүрээнд албан шаардлагын биелэлтийг хянах шалгалтыг Номин сулермаркет, Макс супермаркет, Миний дэлгүүр зэрэг сүлжээ дэлгүүрт хийжээ. Тус сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалж буй сүү, сүүн бүтээгдэхүүний дийлэнх нь монгол хэл дээр шошготой болжээ. Харин Миний сүлжээ дэлгүүрээр нэмэлт шошгогүй бяслаг зарж байсныг түр хугацаанд худалдахыг хориглосон байна.

Б.Аз

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сүүн бүтээгдэхүүний шошгыг монгол хэлээр бичиж эхэлжээ

хэл хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй байвал заавал байх мэдээллийг агуулсан нэмэлт шошгыг эх хэл дээр нь бичнэ, Дахин шошго хийх эсвэл нэмэлт шошго дагалдуулах тохиолдолд заавал бичвэл зохих мэдээллүүдийг бичнэ гэж заасан байдаг. Иймд ШӨХГГ-аас сүү, сүүн бүтээгдэхүүн борлуулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд импортлон худалдаалж буй сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийхээ хэрэглэх заавар, хадгалах горим, орц, найрлага, түүхий эдийн талаарх мэдээллийг монгол хэл дээр болгон өөрчилж арваннэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн худалдаанд гаргахыг шаардаж, үүрэг өгсөн билээ.

Энэ хүрээнд албан шаардлагын биелэлтийг хянах шалгалтыг Номин сулермаркет, Макс супермаркет, Миний дэлгүүр зэрэг сүлжээ дэлгүүрт хийжээ. Тус сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалж буй сүү, сүүн бүтээгдэхүүний дийлэнх нь монгол хэл дээр шошготой болжээ. Харин Миний сүлжээ дэлгүүрээр нэмэлт шошгогүй бяслаг зарж байсныг түр хугацаанд худалдахыг хориглосон байна.

Б.Аз

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button