Байнгын хороодын хурал цуцлагдлаа

Учир нь Орон нутгийн сонгуультай холбоотойгоор гишүүд тойрогтоо намынхаа нэр дэвшигчидийг дэмжин ажиллаж байгаагаас Нийслэлд ирээгүй байх гэсэн албан бус мэдээлэл байна. Төрийн ордонд цөөн тооны гишүүд иржээ. Өнөөдөр таван байнгын хороо доорх асуудлуудаар хэлэлцэхээр товлоод байсан билээ.

1. Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдаан 09.00 цагаас Төрийн ордны А танхимд эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал

-Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хуулийн төсөл /Шинэчилсэн найруулга/, Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай, Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай, Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай, Хувь хүний нууцын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүд /анхны хэлэлцүүлэг/.

2. Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны хуралдаан 09.30 цагаас Б танхимд

Хэлэлцэх асуудал

-Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл /Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх/;

-Монгол Улсын гадаад бодлого, хилийн чанад дахь монгол иргэдийн эрхийг хамгаалах тухай асуудлаар Гадаад харилцааны сайдын мэдээлэл сонсох;

-Бусад.

3. Төсвийн байнгын хорооны хуралдаан 11.00 цагаас А танхимд

Хэлэлцэх асуудал

-Хүний хөгжил сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /хэлэлцэх эсэх/;

-Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл /хэлэлцэх эсэх/.

4. Хууль зүйн болон Эдийн засгийн байнгын хорооны хамтарсан хуралдаан 14.00 цагаас А танхимд

Хэлэлцэх асуудал

-Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Засгийн газраас 2012.11.01-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх асуудал үргэлжилнэ/.

5. Эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаан А танхимд үргэлжилнэ

Хэлэлцэх асуудал

– Хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл /хэлэлцэх эсэх/.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Байнгын хороодын хурал цуцлагдлаа

Учир нь Орон нутгийн сонгуультай холбоотойгоор гишүүд тойрогтоо намынхаа нэр дэвшигчидийг дэмжин ажиллаж байгаагаас Нийслэлд ирээгүй байх гэсэн албан бус мэдээлэл байна. Төрийн ордонд цөөн тооны гишүүд иржээ. Өнөөдөр таван байнгын хороо доорх асуудлуудаар хэлэлцэхээр товлоод байсан билээ.

1. Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдаан 09.00 цагаас Төрийн ордны А танхимд эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал

-Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хуулийн төсөл /Шинэчилсэн найруулга/, Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай, Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай, Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай, Хувь хүний нууцын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүд /анхны хэлэлцүүлэг/.

2. Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны хуралдаан 09.30 цагаас Б танхимд

Хэлэлцэх асуудал

-Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл /Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх/;

-Монгол Улсын гадаад бодлого, хилийн чанад дахь монгол иргэдийн эрхийг хамгаалах тухай асуудлаар Гадаад харилцааны сайдын мэдээлэл сонсох;

-Бусад.

3. Төсвийн байнгын хорооны хуралдаан 11.00 цагаас А танхимд

Хэлэлцэх асуудал

-Хүний хөгжил сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /хэлэлцэх эсэх/;

-Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл /хэлэлцэх эсэх/.

4. Хууль зүйн болон Эдийн засгийн байнгын хорооны хамтарсан хуралдаан 14.00 цагаас А танхимд

Хэлэлцэх асуудал

-Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Засгийн газраас 2012.11.01-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх асуудал үргэлжилнэ/.

5. Эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаан А танхимд үргэлжилнэ

Хэлэлцэх асуудал

– Хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл /хэлэлцэх эсэх/.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Байнгын хороодын хурал цуцлагдлаа

Учир нь Орон нутгийн сонгуультай холбоотойгоор гишүүд тойрогтоо намынхаа нэр дэвшигчидийг дэмжин ажиллаж байгаагаас Нийслэлд ирээгүй байх гэсэн албан бус мэдээлэл байна. Төрийн ордонд цөөн тооны гишүүд иржээ. Өнөөдөр таван байнгын хороо доорх асуудлуудаар хэлэлцэхээр товлоод байсан билээ.

1. Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдаан 09.00 цагаас Төрийн ордны А танхимд эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал

-Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хуулийн төсөл /Шинэчилсэн найруулга/, Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай, Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай, Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай, Хувь хүний нууцын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүд /анхны хэлэлцүүлэг/.

2. Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны хуралдаан 09.30 цагаас Б танхимд

Хэлэлцэх асуудал

-Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл /Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх/;

-Монгол Улсын гадаад бодлого, хилийн чанад дахь монгол иргэдийн эрхийг хамгаалах тухай асуудлаар Гадаад харилцааны сайдын мэдээлэл сонсох;

-Бусад.

3. Төсвийн байнгын хорооны хуралдаан 11.00 цагаас А танхимд

Хэлэлцэх асуудал

-Хүний хөгжил сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /хэлэлцэх эсэх/;

-Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл /хэлэлцэх эсэх/.

4. Хууль зүйн болон Эдийн засгийн байнгын хорооны хамтарсан хуралдаан 14.00 цагаас А танхимд

Хэлэлцэх асуудал

-Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Засгийн газраас 2012.11.01-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх асуудал үргэлжилнэ/.

5. Эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаан А танхимд үргэлжилнэ

Хэлэлцэх асуудал

– Хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл /хэлэлцэх эсэх/.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button