Ахуйн гал түймэр ихэсжээ

гал түймрийн 2310 дуудлага ирүүлснээс 1652-т нь гал унтраах ажиллагаа явуулж, 511 гал түймрийг унтраасан байна. Мөн энэ онд Монгол Улсын Шадар сайд, нийслэлийн засаг дарга, ОБЕГ, Нийслэлийн онцгой байдлын газрын даргын заавраар 36 удаагийн нэгдсэн хяналт шалгалтыг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хийж илэрсэн зөрчлийг арилгуулсан аж. Мөн гэр хороололд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 584 дулаан гараашид гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулж, галын аюулгүй байдал зөрчсөн 11 объектийн үйл ажиллагааг түр зогсоосон байна.

Онцгойгийнхон үйл ажиллагааныхаа тайланг танилцуулахын хамт үнс нурам задгай хаях, цахилгааны аюулгүй хэрэглээ алдагдсанаас ахуйн түймэр их гарч байгаа тул аюулгүй байдлаа хангаж ажиллахыг анхааруулж байсан юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ахуйн гал түймэр ихэсжээ

гал түймрийн 2310 дуудлага ирүүлснээс 1652-т нь гал унтраах ажиллагаа явуулж, 511 гал түймрийг унтраасан байна. Мөн энэ онд Монгол Улсын Шадар сайд, нийслэлийн засаг дарга, ОБЕГ, Нийслэлийн онцгой байдлын газрын даргын заавраар 36 удаагийн нэгдсэн хяналт шалгалтыг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хийж илэрсэн зөрчлийг арилгуулсан аж. Мөн гэр хороололд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 584 дулаан гараашид гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулж, галын аюулгүй байдал зөрчсөн 11 объектийн үйл ажиллагааг түр зогсоосон байна.

Онцгойгийнхон үйл ажиллагааныхаа тайланг танилцуулахын хамт үнс нурам задгай хаях, цахилгааны аюулгүй хэрэглээ алдагдсанаас ахуйн түймэр их гарч байгаа тул аюулгүй байдлаа хангаж ажиллахыг анхааруулж байсан юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ахуйн гал түймэр ихэсжээ

гал түймрийн 2310 дуудлага ирүүлснээс 1652-т нь гал унтраах ажиллагаа явуулж, 511 гал түймрийг унтраасан байна. Мөн энэ онд Монгол Улсын Шадар сайд, нийслэлийн засаг дарга, ОБЕГ, Нийслэлийн онцгой байдлын газрын даргын заавраар 36 удаагийн нэгдсэн хяналт шалгалтыг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хийж илэрсэн зөрчлийг арилгуулсан аж. Мөн гэр хороололд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 584 дулаан гараашид гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулж, галын аюулгүй байдал зөрчсөн 11 объектийн үйл ажиллагааг түр зогсоосон байна.

Онцгойгийнхон үйл ажиллагааныхаа тайланг танилцуулахын хамт үнс нурам задгай хаях, цахилгааны аюулгүй хэрэглээ алдагдсанаас ахуйн түймэр их гарч байгаа тул аюулгүй байдлаа хангаж ажиллахыг анхааруулж байсан юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button