Нийтийн тээвэр хуваарийн дагуу ажиллана

тухайд ажлын өдрийн хуваарийн дагуу ажиллана. Өөрөөр хэлбэл, 2012 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр өглөө 06.45 цагаас оройн 22.30 цаг хүртэл үндсэн 65 чиглэлд их багтаамжийн 893 автобус иргэдэд үйлчилнэ.

Харин туслах 22 чиглэлд бага багтаамжийн 263 автобус, хот орчмын 20 чиглэлд 86, нийт 1156 тээврийн хэрэгсэл ердийн ажлын өдрийн хуваариар ажиллах юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нийтийн тээвэр хуваарийн дагуу ажиллана

тухайд ажлын өдрийн хуваарийн дагуу ажиллана. Өөрөөр хэлбэл, 2012 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр өглөө 06.45 цагаас оройн 22.30 цаг хүртэл үндсэн 65 чиглэлд их багтаамжийн 893 автобус иргэдэд үйлчилнэ.

Харин туслах 22 чиглэлд бага багтаамжийн 263 автобус, хот орчмын 20 чиглэлд 86, нийт 1156 тээврийн хэрэгсэл ердийн ажлын өдрийн хуваариар ажиллах юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нийтийн тээвэр хуваарийн дагуу ажиллана

тухайд ажлын өдрийн хуваарийн дагуу ажиллана. Өөрөөр хэлбэл, 2012 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр өглөө 06.45 цагаас оройн 22.30 цаг хүртэл үндсэн 65 чиглэлд их багтаамжийн 893 автобус иргэдэд үйлчилнэ.

Харин туслах 22 чиглэлд бага багтаамжийн 263 автобус, хот орчмын 20 чиглэлд 86, нийт 1156 тээврийн хэрэгсэл ердийн ажлын өдрийн хуваариар ажиллах юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button