Нүүрсний түүх

Засаг дарга нараас эхлээд хэсгийн дарга нар хүртэл нүүрсийг улстөржүүлсээр өнөөг хүрлээ. Зарим хэсгийн дарга нар хямд нүүрсийг зөвхөн өндөр настан, эмзэг бүлэгт тараана хэмээн цуу тарааж байгаа аж. Засгийн газар хороонд тоологдсон өрхийн тоогоор нүүрс нийлүүлж байгаа.

Гэтэл зарим хороодын дарга нар хороонд шилжиж ирээгүй гэсэн шалтгаанаар нүүрс өгөхөөс татгалзаж байгаа гэнэ. Энэ тохиолдолд иргэд нийслэлийн лавлах 1234, Засгийн газрын лавлах 1111 мэдэгдвэл энэ зөрчлийг арилгаж болно. Гэхдээ нүүрс өгөхөөс татгалзсан албан тушаалтны нэр, хаяг байх шаардлагатай гэнэ.

Х.БАТТӨГС

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нүүрсний түүх

Засаг дарга нараас эхлээд хэсгийн дарга нар хүртэл нүүрсийг улстөржүүлсээр өнөөг хүрлээ. Зарим хэсгийн дарга нар хямд нүүрсийг зөвхөн өндөр настан, эмзэг бүлэгт тараана хэмээн цуу тарааж байгаа аж. Засгийн газар хороонд тоологдсон өрхийн тоогоор нүүрс нийлүүлж байгаа.

Гэтэл зарим хороодын дарга нар хороонд шилжиж ирээгүй гэсэн шалтгаанаар нүүрс өгөхөөс татгалзаж байгаа гэнэ. Энэ тохиолдолд иргэд нийслэлийн лавлах 1234, Засгийн газрын лавлах 1111 мэдэгдвэл энэ зөрчлийг арилгаж болно. Гэхдээ нүүрс өгөхөөс татгалзсан албан тушаалтны нэр, хаяг байх шаардлагатай гэнэ.

Х.БАТТӨГС

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нүүрсний түүх

Засаг дарга нараас эхлээд хэсгийн дарга нар хүртэл нүүрсийг улстөржүүлсээр өнөөг хүрлээ. Зарим хэсгийн дарга нар хямд нүүрсийг зөвхөн өндөр настан, эмзэг бүлэгт тараана хэмээн цуу тарааж байгаа аж. Засгийн газар хороонд тоологдсон өрхийн тоогоор нүүрс нийлүүлж байгаа.

Гэтэл зарим хороодын дарга нар хороонд шилжиж ирээгүй гэсэн шалтгаанаар нүүрс өгөхөөс татгалзаж байгаа гэнэ. Энэ тохиолдолд иргэд нийслэлийн лавлах 1234, Засгийн газрын лавлах 1111 мэдэгдвэл энэ зөрчлийг арилгаж болно. Гэхдээ нүүрс өгөхөөс татгалзсан албан тушаалтны нэр, хаяг байх шаардлагатай гэнэ.

Х.БАТТӨГС

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button