СЕХ 1300 цагт сонгуулийн явцын талаар мэдээлэл хийнэ

Нийслэлийн дүүргүүдэд иргэдийн санал өгөх идэвх сайн байгаа бол орон нутгаас хараахан мэдээлэл ирээгүй байна. СЕХ-ноос энэ талаар анхны ирцийн мэдээг өгөх юм. Мөн үдээс хойш 1700 цагт СЕХ дахин ирцийн мэдээллийг олон нийтэд мэдээллэнэ.

Т.АМУР

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

СЕХ 1300 цагт сонгуулийн явцын талаар мэдээлэл хийнэ

Нийслэлийн дүүргүүдэд иргэдийн санал өгөх идэвх сайн байгаа бол орон нутгаас хараахан мэдээлэл ирээгүй байна. СЕХ-ноос энэ талаар анхны ирцийн мэдээг өгөх юм. Мөн үдээс хойш 1700 цагт СЕХ дахин ирцийн мэдээллийг олон нийтэд мэдээллэнэ.

Т.АМУР

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

СЕХ 1300 цагт сонгуулийн явцын талаар мэдээлэл хийнэ

Нийслэлийн дүүргүүдэд иргэдийн санал өгөх идэвх сайн байгаа бол орон нутгаас хараахан мэдээлэл ирээгүй байна. СЕХ-ноос энэ талаар анхны ирцийн мэдээг өгөх юм. Мөн үдээс хойш 1700 цагт СЕХ дахин ирцийн мэдээллийг олон нийтэд мэдээллэнэ.

Т.АМУР

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button