Хогны уутын талаар нийслэлийн 9 дүүргийн 33 мянган өрхөөс судалгаа авна

хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах 2013-2016 хөтөлбөр-ийн хүрээнд нийслэлийн айл өрхүүдэд хог хаягдлын зориулалтын уутыг эхний ээлжинд хэрэглэж хэвшүүлэх, цаашид хог хаягдлыг ангилан ялгах тогтолцоо руу оруулах ажлыг 2016 он хүртэл үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр болсон. Энэ ажлын хүрээнд айл өрх бүрт сар болгон хогны ногоон уутыг 15 ширхэгээр 2013 оны 10-р сараас эхэлж тараасан юм.

Хог хаягдлын менежмент хөтөлбөрийн Техник технологи, үйл ажиллагааны стратеги зорилтын хүрээнд хог хаягдлыг зориулалтын уутанд хийлгэж хэвшүүлэх заалтын дагуу хог хаягдлын зориулалтын уутыг үргэлжлүүлэн тараах эсэх талаар Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 03 дугаар 27-ны өдрийн 16/10 тоот тогтоол гарч иргэдийн дунд санал асуулт зохион байгуулахаар болсон. Санал асуултын үр дүнг НИТХ-д 2014 оны 5 дугаар сарын 01-ний дотор танилцуулах юм.

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг санал асуултыг 04 сарын 19-н буюу энэ бямба гарагт явуулах бөгөөд нийслэлийн 9 дүүргийн 152 хорооны 33 мянган өрхийг хамруулна. Санал асуултыг Монголын оюутны холбоо дэргэдэх нийгмийн болон социологийн ангийн оюутнуудыг багтаасан Сор гоо клубын судлаачид 2 хоногт багтаан авах аж.

Харин нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний хэлтэс , Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Үйл ажиллагааны мониторингийн хэлтэс, АНУ-ын Азийн сангийн төлөөлөл, Хотын хөгжлийг дэмжих шинэ тосгон холбоо хяналт тавьж ажиллана.

С.Саранзаяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хогны уутын талаар нийслэлийн 9 дүүргийн 33 мянган өрхөөс судалгаа авна

хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах 2013-2016 хөтөлбөр-ийн хүрээнд нийслэлийн айл өрхүүдэд хог хаягдлын зориулалтын уутыг эхний ээлжинд хэрэглэж хэвшүүлэх, цаашид хог хаягдлыг ангилан ялгах тогтолцоо руу оруулах ажлыг 2016 он хүртэл үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр болсон. Энэ ажлын хүрээнд айл өрх бүрт сар болгон хогны ногоон уутыг 15 ширхэгээр 2013 оны 10-р сараас эхэлж тараасан юм.

Хог хаягдлын менежмент хөтөлбөрийн Техник технологи, үйл ажиллагааны стратеги зорилтын хүрээнд хог хаягдлыг зориулалтын уутанд хийлгэж хэвшүүлэх заалтын дагуу хог хаягдлын зориулалтын уутыг үргэлжлүүлэн тараах эсэх талаар Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 03 дугаар 27-ны өдрийн 16/10 тоот тогтоол гарч иргэдийн дунд санал асуулт зохион байгуулахаар болсон. Санал асуултын үр дүнг НИТХ-д 2014 оны 5 дугаар сарын 01-ний дотор танилцуулах юм.

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг санал асуултыг 04 сарын 19-н буюу энэ бямба гарагт явуулах бөгөөд нийслэлийн 9 дүүргийн 152 хорооны 33 мянган өрхийг хамруулна. Санал асуултыг Монголын оюутны холбоо дэргэдэх нийгмийн болон социологийн ангийн оюутнуудыг багтаасан Сор гоо клубын судлаачид 2 хоногт багтаан авах аж.

Харин нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний хэлтэс , Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Үйл ажиллагааны мониторингийн хэлтэс, АНУ-ын Азийн сангийн төлөөлөл, Хотын хөгжлийг дэмжих шинэ тосгон холбоо хяналт тавьж ажиллана.

С.Саранзаяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button