Охид интернетээр дамжуулан биеэ үнэлэх нь ихэсч байна

Тодруулбал манай ул­­сын шүүх сүүлийн дөр­­вөн жилд хү­ний най­мааны золиос болсон 35 хохи­рогчийн хэргийг шүүн шийдвэрлэжээ. Үүнийг на­­саар нь ан­гилвал, 73 хувь буюу дий­лэнх нь 19-35 насныхан байгаа аж. Худалдагдсан гэх иргэдийн 80 гаруй хувь нь Хятад улсад бол Турк, ОХУ, Израйл, Солонгос, Япон, Малайз зэрэг улс дараалжээ.

Сүүлийн 2-3 жилд ин­тер­нэтээр биеэ үнэлэх бо­лон хүний най­мааны золиос болсон үзэгдэл олон гарах болсныг албаны эх сурвалжууд онцолсон. Харин Хүйсийн тэгш эр­хийн төвөөс хийсэн судал­гаагаар 2003 оноос хойш хүний наймаанд өртсөн гэх 487 хохирогч байгааг тогтоожээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Охид интернетээр дамжуулан биеэ үнэлэх нь ихэсч байна

Тодруулбал манай ул­­сын шүүх сүүлийн дөр­­вөн жилд хү­ний най­мааны золиос болсон 35 хохи­рогчийн хэргийг шүүн шийдвэрлэжээ. Үүнийг на­­саар нь ан­гилвал, 73 хувь буюу дий­лэнх нь 19-35 насныхан байгаа аж. Худалдагдсан гэх иргэдийн 80 гаруй хувь нь Хятад улсад бол Турк, ОХУ, Израйл, Солонгос, Япон, Малайз зэрэг улс дараалжээ.

Сүүлийн 2-3 жилд ин­тер­нэтээр биеэ үнэлэх бо­лон хүний най­мааны золиос болсон үзэгдэл олон гарах болсныг албаны эх сурвалжууд онцолсон. Харин Хүйсийн тэгш эр­хийн төвөөс хийсэн судал­гаагаар 2003 оноос хойш хүний наймаанд өртсөн гэх 487 хохирогч байгааг тогтоожээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button