2013 оны сүүлээр төрсөн хүүхдүүдийг мөнгийг олгоно

хүүхдийн мөнгийг олгохоор болсон байна.

Гэхдээ байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцох, санхүүжилтийг шилжүүлэх зэрэг иргэнээс үл хамаарах шалтгаанаар тухайн ондоо багтан хүүхдийн мөнгө нь дансанд нь ороогүй тохиолдолд дараа оны төсвөөс нөхөн олгохоор болжээ.

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамнаас хүүхдийн мөнгө олгох ажлыг иргэдэд чирэгдэлгүй, олон шат дамжлагагүй олгоход анхаарч ажиллаж, 2013 оны байдлаар 960 мянга 287 хүүхдийн дансанд сар бүр мөнгийг нь байршуулсан байна.

Т.Ами

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

2013 оны сүүлээр төрсөн хүүхдүүдийг мөнгийг олгоно

хүүхдийн мөнгийг олгохоор болсон байна.

Гэхдээ байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцох, санхүүжилтийг шилжүүлэх зэрэг иргэнээс үл хамаарах шалтгаанаар тухайн ондоо багтан хүүхдийн мөнгө нь дансанд нь ороогүй тохиолдолд дараа оны төсвөөс нөхөн олгохоор болжээ.

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамнаас хүүхдийн мөнгө олгох ажлыг иргэдэд чирэгдэлгүй, олон шат дамжлагагүй олгоход анхаарч ажиллаж, 2013 оны байдлаар 960 мянга 287 хүүхдийн дансанд сар бүр мөнгийг нь байршуулсан байна.

Т.Ами

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button