Шинэ, хуучин гэлтгүй орон сууцны үнэ тогтмол өссөөр байна

өмнөхөөс орон сууцны үнэ Сонгинохайрхан дүүрэгт 38.9, Хан-Уул дүүрэгт 36.5, Баянзүрх дүүрэгт 35.4, Сүхбаатар дүүрэгт 34.8, Баянгол дүүрэгт 32.9, Чингэлтэй дүүрэгт 32.3 хувиар өсчээ. Орон сууцны үнийг ашиглалтад орсон хугацаагаар нь авч үзвэл 1970 оноос өмнө ашиглалтад орсон орон сууцны үнэ энэ оны эхний улиралд өмнөх оны мөн үеийнхээс 24.8-34.9 хувиар, 1970-2001 оны орон сууцных 31.9-38.9, 2002 оноос хойш ашиглалтад орсон байрны үнэ 33.5-43 хувиар өсчээ.

Эндээс үзэхэд орон сууцны үнэ тогтмол өсөлттэй байгаа бөгөөд сүүлийн хоёр гурван жилийн дотор ихээхэн нэмэгджээ. Иргэдийг орон сууцжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж энэ хүрээнд жилийн найман хувийн хүүтэй орон сууцны ипотекийн зээл олгож эхэлсэн. Энэ хөтөлбөр хэрэгжиж эхлээд багагүй хугацаа өнгөрч олон иргэн байртай болсон ч орон сууцанд орох хүсэлтэй иргэд цаана нь маш олон байна. Гэвч орон сууцны үнийн өсөлтөд дарлуулсан иргэдийн хувьд энэ нь мөрөөдөл болж байна.

Уг нь төр засгийн зүгээс бага дунд орлоготой иргэдийг орон сууцанд хамруулахаар багагүй хөрөнгө мөнгө зарцуулж байгаа. Гэвч иргэдийн орон сууцанд орох эрэл улам л ихсэж байна. Өдөр бүр л шинэ барилга байшин ашиглалтад орж байгаа ч иргэдийн энэхүү эрэлт буухгүй байгаа шалтгааныг зарим хүмүүс орон сууцны ченжүүдтэй холбон тайлбарлаж байгаа юм. Учир нь ипотекийн зээл хүссэн иргэд арилжааны банкны өндөр шалгуурт тэнцэж чадахгүй байгааг ченжүүд ашиглан хямд үнэтэй орон сууцнуудыг олноор нь худалдан авч иргэдэд өндөр үнээр зарж борлууладг нэгэн шинэ төрлийн бизнес бий болсныг тэд хэлж байна. Тэгэхээр төр засгийн зүгээс хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрөө зорилтот бүлэгтээ хүрч чадаж байна уу гүйгүй юу гэдэгт тавих хяналтаа чангатгамаар байна.

Б.Сансартуяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шинэ, хуучин гэлтгүй орон сууцны үнэ тогтмол өссөөр байна

өмнөхөөс орон сууцны үнэ Сонгинохайрхан дүүрэгт 38.9, Хан-Уул дүүрэгт 36.5, Баянзүрх дүүрэгт 35.4, Сүхбаатар дүүрэгт 34.8, Баянгол дүүрэгт 32.9, Чингэлтэй дүүрэгт 32.3 хувиар өсчээ. Орон сууцны үнийг ашиглалтад орсон хугацаагаар нь авч үзвэл 1970 оноос өмнө ашиглалтад орсон орон сууцны үнэ энэ оны эхний улиралд өмнөх оны мөн үеийнхээс 24.8-34.9 хувиар, 1970-2001 оны орон сууцных 31.9-38.9, 2002 оноос хойш ашиглалтад орсон байрны үнэ 33.5-43 хувиар өсчээ.

Эндээс үзэхэд орон сууцны үнэ тогтмол өсөлттэй байгаа бөгөөд сүүлийн хоёр гурван жилийн дотор ихээхэн нэмэгджээ. Иргэдийг орон сууцжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж энэ хүрээнд жилийн найман хувийн хүүтэй орон сууцны ипотекийн зээл олгож эхэлсэн. Энэ хөтөлбөр хэрэгжиж эхлээд багагүй хугацаа өнгөрч олон иргэн байртай болсон ч орон сууцанд орох хүсэлтэй иргэд цаана нь маш олон байна. Гэвч орон сууцны үнийн өсөлтөд дарлуулсан иргэдийн хувьд энэ нь мөрөөдөл болж байна.

Уг нь төр засгийн зүгээс бага дунд орлоготой иргэдийг орон сууцанд хамруулахаар багагүй хөрөнгө мөнгө зарцуулж байгаа. Гэвч иргэдийн орон сууцанд орох эрэл улам л ихсэж байна. Өдөр бүр л шинэ барилга байшин ашиглалтад орж байгаа ч иргэдийн энэхүү эрэлт буухгүй байгаа шалтгааныг зарим хүмүүс орон сууцны ченжүүдтэй холбон тайлбарлаж байгаа юм. Учир нь ипотекийн зээл хүссэн иргэд арилжааны банкны өндөр шалгуурт тэнцэж чадахгүй байгааг ченжүүд ашиглан хямд үнэтэй орон сууцнуудыг олноор нь худалдан авч иргэдэд өндөр үнээр зарж борлууладг нэгэн шинэ төрлийн бизнес бий болсныг тэд хэлж байна. Тэгэхээр төр засгийн зүгээс хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрөө зорилтот бүлэгтээ хүрч чадаж байна уу гүйгүй юу гэдэгт тавих хяналтаа чангатгамаар байна.

Б.Сансартуяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шинэ, хуучин гэлтгүй орон сууцны үнэ тогтмол өссөөр байна

өмнөхөөс орон сууцны үнэ Сонгинохайрхан дүүрэгт 38.9, Хан-Уул дүүрэгт 36.5, Баянзүрх дүүрэгт 35.4, Сүхбаатар дүүрэгт 34.8, Баянгол дүүрэгт 32.9, Чингэлтэй дүүрэгт 32.3 хувиар өсчээ. Орон сууцны үнийг ашиглалтад орсон хугацаагаар нь авч үзвэл 1970 оноос өмнө ашиглалтад орсон орон сууцны үнэ энэ оны эхний улиралд өмнөх оны мөн үеийнхээс 24.8-34.9 хувиар, 1970-2001 оны орон сууцных 31.9-38.9, 2002 оноос хойш ашиглалтад орсон байрны үнэ 33.5-43 хувиар өсчээ.

Эндээс үзэхэд орон сууцны үнэ тогтмол өсөлттэй байгаа бөгөөд сүүлийн хоёр гурван жилийн дотор ихээхэн нэмэгджээ. Иргэдийг орон сууцжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж энэ хүрээнд жилийн найман хувийн хүүтэй орон сууцны ипотекийн зээл олгож эхэлсэн. Энэ хөтөлбөр хэрэгжиж эхлээд багагүй хугацаа өнгөрч олон иргэн байртай болсон ч орон сууцанд орох хүсэлтэй иргэд цаана нь маш олон байна. Гэвч орон сууцны үнийн өсөлтөд дарлуулсан иргэдийн хувьд энэ нь мөрөөдөл болж байна.

Уг нь төр засгийн зүгээс бага дунд орлоготой иргэдийг орон сууцанд хамруулахаар багагүй хөрөнгө мөнгө зарцуулж байгаа. Гэвч иргэдийн орон сууцанд орох эрэл улам л ихсэж байна. Өдөр бүр л шинэ барилга байшин ашиглалтад орж байгаа ч иргэдийн энэхүү эрэлт буухгүй байгаа шалтгааныг зарим хүмүүс орон сууцны ченжүүдтэй холбон тайлбарлаж байгаа юм. Учир нь ипотекийн зээл хүссэн иргэд арилжааны банкны өндөр шалгуурт тэнцэж чадахгүй байгааг ченжүүд ашиглан хямд үнэтэй орон сууцнуудыг олноор нь худалдан авч иргэдэд өндөр үнээр зарж борлууладг нэгэн шинэ төрлийн бизнес бий болсныг тэд хэлж байна. Тэгэхээр төр засгийн зүгээс хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрөө зорилтот бүлэгтээ хүрч чадаж байна уу гүйгүй юу гэдэгт тавих хяналтаа чангатгамаар байна.

Б.Сансартуяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button