Шивээ овоогийн нүүрсний орд алдагдалтай ажиллажээ

хуулалт, нүүрсний олборлолт, тээвэрлэлт зэргээс үүдэлтэй зарлага нь орлогоо 1.4 тэрбум төгрөгөөр давжээ.

Мөн үйл ажиллагаатай холбоотой ерөнхий болон удирдлагын зардал нэмэгдсэнээр компанийн цэвэр алдагдал гурван тэрбум 260 сая төгрөгт хүрсэн байна. Компанийн санхүүгийн ерөнхий байдлыг харвал нийт 93.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй байгаагаас 26.8 тэрбумыг нь бараа материал, мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө зэрэг эргэлтийн хөрөнгө бүрдүүлжээ.

Түүнчлэн компанийн дансанд 80.5 тэрбум төгрөгийн өр, төлбөр бичигдсэн нь анхаарал татаж байна. 90 хувь нь төрийн мэдэлд буй Шивээ-Овоогийн уурхайн хувьд одоогоор Улаанбаатарын цахилгаан станцуудад нийлүүлэхээр жилд 0.5-1 сая тонн нүүрс олборлож байна.

Б.Сансартуяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шивээ овоогийн нүүрсний орд алдагдалтай ажиллажээ

хуулалт, нүүрсний олборлолт, тээвэрлэлт зэргээс үүдэлтэй зарлага нь орлогоо 1.4 тэрбум төгрөгөөр давжээ.

Мөн үйл ажиллагаатай холбоотой ерөнхий болон удирдлагын зардал нэмэгдсэнээр компанийн цэвэр алдагдал гурван тэрбум 260 сая төгрөгт хүрсэн байна. Компанийн санхүүгийн ерөнхий байдлыг харвал нийт 93.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй байгаагаас 26.8 тэрбумыг нь бараа материал, мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө зэрэг эргэлтийн хөрөнгө бүрдүүлжээ.

Түүнчлэн компанийн дансанд 80.5 тэрбум төгрөгийн өр, төлбөр бичигдсэн нь анхаарал татаж байна. 90 хувь нь төрийн мэдэлд буй Шивээ-Овоогийн уурхайн хувьд одоогоор Улаанбаатарын цахилгаан станцуудад нийлүүлэхээр жилд 0.5-1 сая тонн нүүрс олборлож байна.

Б.Сансартуяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шивээ овоогийн нүүрсний орд алдагдалтай ажиллажээ

хуулалт, нүүрсний олборлолт, тээвэрлэлт зэргээс үүдэлтэй зарлага нь орлогоо 1.4 тэрбум төгрөгөөр давжээ.

Мөн үйл ажиллагаатай холбоотой ерөнхий болон удирдлагын зардал нэмэгдсэнээр компанийн цэвэр алдагдал гурван тэрбум 260 сая төгрөгт хүрсэн байна. Компанийн санхүүгийн ерөнхий байдлыг харвал нийт 93.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй байгаагаас 26.8 тэрбумыг нь бараа материал, мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө зэрэг эргэлтийн хөрөнгө бүрдүүлжээ.

Түүнчлэн компанийн дансанд 80.5 тэрбум төгрөгийн өр, төлбөр бичигдсэн нь анхаарал татаж байна. 90 хувь нь төрийн мэдэлд буй Шивээ-Овоогийн уурхайн хувьд одоогоор Улаанбаатарын цахилгаан станцуудад нийлүүлэхээр жилд 0.5-1 сая тонн нүүрс олборлож байна.

Б.Сансартуяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button