Топ 20 индекс бага зэрэг буурчээ

хийгдсэн бөгөөд зах зээлийн нийт үнэлгээ 1,6 их наяд төгрөгт хүрлээ. Топ 20 индекс бага зэрэг доошлон 15,656.57 нэгжид хүрсэн байна.

Түүнчлэн Ремикон компанийн 15 950 ширхэг үнэт цаасыг 2,372,500 төгрөгөөр борлуулсан нь хамгийн идэвхитэйд тооцогдсон бол Баянгол зочид буудал-ын нийт 339 ширхэг хувьцаа 18,128,000 төгрөгөөр арилжигдсан нь үнийн дүнгээр тэргүүлжээ.

Б самбар дахь Мерекс компанийн хувьцааны ханш хамгийн их буюу 15 хувиар дээшлэн нэгж нь 115 төгрөгөөр үнэлэгдэв. Харин Мах импекс компанийн үнэт цаас 6,22 хувиар буурч 3000 төгрөгтэй тэнцжээ.

Б.Сансартуяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Топ 20 индекс бага зэрэг буурчээ

хийгдсэн бөгөөд зах зээлийн нийт үнэлгээ 1,6 их наяд төгрөгт хүрлээ. Топ 20 индекс бага зэрэг доошлон 15,656.57 нэгжид хүрсэн байна.

Түүнчлэн Ремикон компанийн 15 950 ширхэг үнэт цаасыг 2,372,500 төгрөгөөр борлуулсан нь хамгийн идэвхитэйд тооцогдсон бол Баянгол зочид буудал-ын нийт 339 ширхэг хувьцаа 18,128,000 төгрөгөөр арилжигдсан нь үнийн дүнгээр тэргүүлжээ.

Б самбар дахь Мерекс компанийн хувьцааны ханш хамгийн их буюу 15 хувиар дээшлэн нэгж нь 115 төгрөгөөр үнэлэгдэв. Харин Мах импекс компанийн үнэт цаас 6,22 хувиар буурч 3000 төгрөгтэй тэнцжээ.

Б.Сансартуяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Топ 20 индекс бага зэрэг буурчээ

хийгдсэн бөгөөд зах зээлийн нийт үнэлгээ 1,6 их наяд төгрөгт хүрлээ. Топ 20 индекс бага зэрэг доошлон 15,656.57 нэгжид хүрсэн байна.

Түүнчлэн Ремикон компанийн 15 950 ширхэг үнэт цаасыг 2,372,500 төгрөгөөр борлуулсан нь хамгийн идэвхитэйд тооцогдсон бол Баянгол зочид буудал-ын нийт 339 ширхэг хувьцаа 18,128,000 төгрөгөөр арилжигдсан нь үнийн дүнгээр тэргүүлжээ.

Б самбар дахь Мерекс компанийн хувьцааны ханш хамгийн их буюу 15 хувиар дээшлэн нэгж нь 115 төгрөгөөр үнэлэгдэв. Харин Мах импекс компанийн үнэт цаас 6,22 хувиар буурч 3000 төгрөгтэй тэнцжээ.

Б.Сансартуяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button