Хүүхдэд садар самуун сурталчилсан зохиогчийг шалгаж эхэлжээ

гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл болж буй асуудалд хэрхэн хяналт тавьж байгаа талаар НЦГ-ын Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, хошууч П.Болормаагаас тодрууллаа.

-Хүүхдүүд цахим тоглоом тоглосоор байна. Засгийн газрын тогтоол, нийслэлийн удирдлагуудын захирамж шийдвэр гарсан ч тоглоомын газруудад хууль журам үйлчлэхгүй байгаа шалтгаан юу байна?

-Засгийн газрын 11-11 төвд цахим тоглоомын газрууд цаг хэтрүүлэн ажиллаж байна гэсэн гомдол ихээр ирж байна. Тиймээс манай газраас болон онцгой байдлын газар, мэргэжлийн хяналт, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны төлөөллөөс бүрдсэн баг Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолыг цахим тоглоомын газрууд хэрхэн биелүүлж байгаа шалгаж байна.

Тогтоол журмыг цахим тоглоомын газрын эзэд хэрэгжүүлэх сонирхолгүй байх тал бий ч нөгөө талаар хүүхдүүд олон цагаар тоглож, хонож өнжиж байгаа нь эцэг, эхчүүдийн хараа хяналтгүй байдалтай холбоотой байна. Эцэг, эхчүүд хүүхдэдээ анхаарал тавихгүй байгаагаас гадуур ямар ч хараа хяналтгүй явж байна. Энэ нь хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг үйлдэх нөхцөл бүрдүүлдэг.

-Хүүхдийг гэмт хэрэгт уруу татах, чиглүүлэх нөхцөл нь зөвхөн цахим тоглоомын газраар хязгаарлагдахгүй байгаа тухай эцэг эхчүүд ярих боллоо?

-Тийм. Тухайлбал, хүүхдийг садар самуунд уруу татсан ном зохиол хэвлэгдэж худалдаанд гарсан тухай танай сонин нийтэлсэн. Энэ нийтлэлийн дагуу манай газраас харьяа дүүргийн цагдаагийн хэлтэст эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэхээр шилжүүлсэн байгаа. Хүүхдэд садар самуун, архи, тамхи сурталчилсан ном зохиолыг бичих, хэвлүүлэх эрх олгосон холбогдох байгууллагуудад ч хандсан. Энэ асуудалд зөвхөн цагдаагийн байгууллага гэхээс илүү хариуцсан салбарын яам нь анхаарах ёстой.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүүхдэд садар самуун сурталчилсан зохиогчийг шалгаж эхэлжээ

гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл болж буй асуудалд хэрхэн хяналт тавьж байгаа талаар НЦГ-ын Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, хошууч П.Болормаагаас тодрууллаа.

-Хүүхдүүд цахим тоглоом тоглосоор байна. Засгийн газрын тогтоол, нийслэлийн удирдлагуудын захирамж шийдвэр гарсан ч тоглоомын газруудад хууль журам үйлчлэхгүй байгаа шалтгаан юу байна?

-Засгийн газрын 11-11 төвд цахим тоглоомын газрууд цаг хэтрүүлэн ажиллаж байна гэсэн гомдол ихээр ирж байна. Тиймээс манай газраас болон онцгой байдлын газар, мэргэжлийн хяналт, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны төлөөллөөс бүрдсэн баг Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолыг цахим тоглоомын газрууд хэрхэн биелүүлж байгаа шалгаж байна.

Тогтоол журмыг цахим тоглоомын газрын эзэд хэрэгжүүлэх сонирхолгүй байх тал бий ч нөгөө талаар хүүхдүүд олон цагаар тоглож, хонож өнжиж байгаа нь эцэг, эхчүүдийн хараа хяналтгүй байдалтай холбоотой байна. Эцэг, эхчүүд хүүхдэдээ анхаарал тавихгүй байгаагаас гадуур ямар ч хараа хяналтгүй явж байна. Энэ нь хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг үйлдэх нөхцөл бүрдүүлдэг.

-Хүүхдийг гэмт хэрэгт уруу татах, чиглүүлэх нөхцөл нь зөвхөн цахим тоглоомын газраар хязгаарлагдахгүй байгаа тухай эцэг эхчүүд ярих боллоо?

-Тийм. Тухайлбал, хүүхдийг садар самуунд уруу татсан ном зохиол хэвлэгдэж худалдаанд гарсан тухай танай сонин нийтэлсэн. Энэ нийтлэлийн дагуу манай газраас харьяа дүүргийн цагдаагийн хэлтэст эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэхээр шилжүүлсэн байгаа. Хүүхдэд садар самуун, архи, тамхи сурталчилсан ном зохиолыг бичих, хэвлүүлэх эрх олгосон холбогдох байгууллагуудад ч хандсан. Энэ асуудалд зөвхөн цагдаагийн байгууллага гэхээс илүү хариуцсан салбарын яам нь анхаарах ёстой.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүүхдэд садар самуун сурталчилсан зохиогчийг шалгаж эхэлжээ

гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл болж буй асуудалд хэрхэн хяналт тавьж байгаа талаар НЦГ-ын Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, хошууч П.Болормаагаас тодрууллаа.

-Хүүхдүүд цахим тоглоом тоглосоор байна. Засгийн газрын тогтоол, нийслэлийн удирдлагуудын захирамж шийдвэр гарсан ч тоглоомын газруудад хууль журам үйлчлэхгүй байгаа шалтгаан юу байна?

-Засгийн газрын 11-11 төвд цахим тоглоомын газрууд цаг хэтрүүлэн ажиллаж байна гэсэн гомдол ихээр ирж байна. Тиймээс манай газраас болон онцгой байдлын газар, мэргэжлийн хяналт, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны төлөөллөөс бүрдсэн баг Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолыг цахим тоглоомын газрууд хэрхэн биелүүлж байгаа шалгаж байна.

Тогтоол журмыг цахим тоглоомын газрын эзэд хэрэгжүүлэх сонирхолгүй байх тал бий ч нөгөө талаар хүүхдүүд олон цагаар тоглож, хонож өнжиж байгаа нь эцэг, эхчүүдийн хараа хяналтгүй байдалтай холбоотой байна. Эцэг, эхчүүд хүүхдэдээ анхаарал тавихгүй байгаагаас гадуур ямар ч хараа хяналтгүй явж байна. Энэ нь хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг үйлдэх нөхцөл бүрдүүлдэг.

-Хүүхдийг гэмт хэрэгт уруу татах, чиглүүлэх нөхцөл нь зөвхөн цахим тоглоомын газраар хязгаарлагдахгүй байгаа тухай эцэг эхчүүд ярих боллоо?

-Тийм. Тухайлбал, хүүхдийг садар самуунд уруу татсан ном зохиол хэвлэгдэж худалдаанд гарсан тухай танай сонин нийтэлсэн. Энэ нийтлэлийн дагуу манай газраас харьяа дүүргийн цагдаагийн хэлтэст эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэхээр шилжүүлсэн байгаа. Хүүхдэд садар самуун, архи, тамхи сурталчилсан ном зохиолыг бичих, хэвлүүлэх эрх олгосон холбогдох байгууллагуудад ч хандсан. Энэ асуудалд зөвхөн цагдаагийн байгууллага гэхээс илүү хариуцсан салбарын яам нь анхаарах ёстой.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button