Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын газар чөлөөлөлт 50 хувьтай байна

авто замын трасс чөлөөлөлтийг эрчимжүүлэх үүргийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны албадад өгсөн.

Нийслэлийн Засаг даргын үүргийн дагуу сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын ажлын газар чөлөөлөх ажил 50 хувьтай үргэлжилж байна. Өнөөдрийн байдлаар өөрийн эзэмшил газар дээрээ өргөтгөл хийгдэх 10, сул чөлөөтэй газартай 9, нөхөн олговор олгох тухай захирамж гарсан 3, захирамжийн төсөлд санал авч байгаа 3, нөхөн олговортойгоор чөлөөлсөн 9 нэгж талбар байгаа юм.

Харин авто замын ажлын трасс чөлөөлөлт 50 гаруй хувьтай үргэлжилж байна. Нийт 1008 нэгж талбарын 289 089 м2 буюу 28,9 га газрыг чөлөөлж нийтийн эзэмшилд шилжүүлнэ гэж Нийслэлийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын газар чөлөөлөлт 50 хувьтай байна

авто замын трасс чөлөөлөлтийг эрчимжүүлэх үүргийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны албадад өгсөн.

Нийслэлийн Засаг даргын үүргийн дагуу сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын ажлын газар чөлөөлөх ажил 50 хувьтай үргэлжилж байна. Өнөөдрийн байдлаар өөрийн эзэмшил газар дээрээ өргөтгөл хийгдэх 10, сул чөлөөтэй газартай 9, нөхөн олговор олгох тухай захирамж гарсан 3, захирамжийн төсөлд санал авч байгаа 3, нөхөн олговортойгоор чөлөөлсөн 9 нэгж талбар байгаа юм.

Харин авто замын ажлын трасс чөлөөлөлт 50 гаруй хувьтай үргэлжилж байна. Нийт 1008 нэгж талбарын 289 089 м2 буюу 28,9 га газрыг чөлөөлж нийтийн эзэмшилд шилжүүлнэ гэж Нийслэлийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын газар чөлөөлөлт 50 хувьтай байна

авто замын трасс чөлөөлөлтийг эрчимжүүлэх үүргийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны албадад өгсөн.

Нийслэлийн Засаг даргын үүргийн дагуу сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын ажлын газар чөлөөлөх ажил 50 хувьтай үргэлжилж байна. Өнөөдрийн байдлаар өөрийн эзэмшил газар дээрээ өргөтгөл хийгдэх 10, сул чөлөөтэй газартай 9, нөхөн олговор олгох тухай захирамж гарсан 3, захирамжийн төсөлд санал авч байгаа 3, нөхөн олговортойгоор чөлөөлсөн 9 нэгж талбар байгаа юм.

Харин авто замын ажлын трасс чөлөөлөлт 50 гаруй хувьтай үргэлжилж байна. Нийт 1008 нэгж талбарын 289 089 м2 буюу 28,9 га газрыг чөлөөлж нийтийн эзэмшилд шилжүүлнэ гэж Нийслэлийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button