Палеонтологийн үнэт олдворуудыг эх орондоо авчирлаа

яам, Гаалийн ерөнхий газраас хамтран Монгол Улсаас 1993-2010 онд сэргээн засварлах нэрээр Герман, Итали зэрэг гадаад орнуудад гараад буцаж ирээгүй байсан археологи, палеонтологийн үнэт өвүүдийг өнгөрсөн хоёрдугаар сард эх орондоо буцаан ирүүлээд байна.

Тус палеонтологийн үнэт өвүүдийг мэргэжлийн байгууллагад хариуцуулан өгчээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Палеонтологийн үнэт олдворуудыг эх орондоо авчирлаа

яам, Гаалийн ерөнхий газраас хамтран Монгол Улсаас 1993-2010 онд сэргээн засварлах нэрээр Герман, Итали зэрэг гадаад орнуудад гараад буцаж ирээгүй байсан археологи, палеонтологийн үнэт өвүүдийг өнгөрсөн хоёрдугаар сард эх орондоо буцаан ирүүлээд байна.

Тус палеонтологийн үнэт өвүүдийг мэргэжлийн байгууллагад хариуцуулан өгчээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Палеонтологийн үнэт олдворуудыг эх орондоо авчирлаа

яам, Гаалийн ерөнхий газраас хамтран Монгол Улсаас 1993-2010 онд сэргээн засварлах нэрээр Герман, Итали зэрэг гадаад орнуудад гараад буцаж ирээгүй байсан археологи, палеонтологийн үнэт өвүүдийг өнгөрсөн хоёрдугаар сард эх орондоо буцаан ирүүлээд байна.

Тус палеонтологийн үнэт өвүүдийг мэргэжлийн байгууллагад хариуцуулан өгчээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button