Арвайхээрт 2.8 км зам шинээр тавина

төсөвлөж буй.

2014 онд Арвайхээр хотод 2.8 км авто замыг шинээр тавих ба үүнд Орон нутгийн Хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Намнансүрэнгийн нэрэмжит гудам буюу БОЭТ-ийн баруун талын замд 870 метр зорчих хэсгийг үерийн далангийн хамт шинээр, 4,8 дугаар багийн чиглэлд 810 метр авто замыг шинээр барьж байгуулна.

Мөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 11 дүгээр баг руу 1.2 км авто замыг явган зам, гэрэлтүүлгийн хамт шинээр байгуулахаар төлөвлөж байна. Түүнчлэн Авто замын сангийн 77 сая төгрөгөөр Арвайхээрт 2.7 метр авто замын асфальт хучилт, арчлалт, засварыг хийх ба бороо, ус татарсан цаг буюу 8, 9 сард эхлүүлэх юм. Авто зам шинээр тавих ажлын тендер зарлагдаж, 5 сараас ажлаа эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна.

С.Саранзаяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Арвайхээрт 2.8 км зам шинээр тавина

төсөвлөж буй.

2014 онд Арвайхээр хотод 2.8 км авто замыг шинээр тавих ба үүнд Орон нутгийн Хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Намнансүрэнгийн нэрэмжит гудам буюу БОЭТ-ийн баруун талын замд 870 метр зорчих хэсгийг үерийн далангийн хамт шинээр, 4,8 дугаар багийн чиглэлд 810 метр авто замыг шинээр барьж байгуулна.

Мөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 11 дүгээр баг руу 1.2 км авто замыг явган зам, гэрэлтүүлгийн хамт шинээр байгуулахаар төлөвлөж байна. Түүнчлэн Авто замын сангийн 77 сая төгрөгөөр Арвайхээрт 2.7 метр авто замын асфальт хучилт, арчлалт, засварыг хийх ба бороо, ус татарсан цаг буюу 8, 9 сард эхлүүлэх юм. Авто зам шинээр тавих ажлын тендер зарлагдаж, 5 сараас ажлаа эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна.

С.Саранзаяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Арвайхээрт 2.8 км зам шинээр тавина

төсөвлөж буй.

2014 онд Арвайхээр хотод 2.8 км авто замыг шинээр тавих ба үүнд Орон нутгийн Хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Намнансүрэнгийн нэрэмжит гудам буюу БОЭТ-ийн баруун талын замд 870 метр зорчих хэсгийг үерийн далангийн хамт шинээр, 4,8 дугаар багийн чиглэлд 810 метр авто замыг шинээр барьж байгуулна.

Мөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 11 дүгээр баг руу 1.2 км авто замыг явган зам, гэрэлтүүлгийн хамт шинээр байгуулахаар төлөвлөж байна. Түүнчлэн Авто замын сангийн 77 сая төгрөгөөр Арвайхээрт 2.7 метр авто замын асфальт хучилт, арчлалт, засварыг хийх ба бороо, ус татарсан цаг буюу 8, 9 сард эхлүүлэх юм. Авто зам шинээр тавих ажлын тендер зарлагдаж, 5 сараас ажлаа эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна.

С.Саранзаяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button