Н.Батцэрэг Д.Батцогт бүлгээс гарах тухайгаа бичиг, цаас өгөөгүй

Шударга ёс эвсэл-ийн бүлэг хуралдаанаараа хэ­­­­­­­­­лэл­­ц­жээ. Тус бүлэг тог­тоо­лын төслийг хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзсэн бөгөөд үүнтэй холбогдуулан Сан­гийн сайдаас мэдээлэл сонсчээ.

Харин Хяналтын ту­хай хуулийг Засгийн газ­­раас өнгөрсөн намрын чуул­­ганы үеэр эргүүлэн татсан ч концепцийн хувьд өөрчлөлт оруулан да­хин өргөн барьсан байна. Энэ хуулийг хэлэлцэх эсэ­хийг энэ долоо хоногийн чуул­ганы хуралдаанаар шийд­­вэрлэх бөгөөд эвслийн бүл­гийн зүгээс дэмжиж ажил­­лахаар болжээ. Гэсэн хэ­­дий ч эвслийн бүлэг хууль, эрхзүйн зохицуулалт ойл­гомжгүй, шинээр томъёо­лох, нийгэм өөрөө хя­нал­тын чиг үүргийг ямар хууль эрх зүйн орч­ноор зохицуулах гээд олон асуудал байгаа учраас ан­хаарч ажиллахаар болсон байна. Харин Д.Батцогт ги­шүүний тухайд тус бүлгийн дарга Н.Батцэрэг Одоогоор бүлгээс гарах тухайгаа ямар нэг бичиг, цаас өгөө­­­гүй байна.

Бүлгийн ху­рал­­­­­­дааны үеэр асуудал хэ­лэл­­­­­цэж, маргах зуур бүл­гийн хуралд суухгүй гэж хэ­лээд гараад явчихсан. Дэ­­гийн тухай хуулийн да­гуу гишүүн бүлгээс гарах эрх зүйн зохицуулалт бай­даг­гүй. Сонгуульд аль нэг субъек­тээс нэр дэвшиж, сонгогдсон бол тэндээ бүрэн эрхийн хугацаанд байх хуу­лийн зохицуулалттай. Цаа­шид бүлгийн хуралд суух­гүй бол тасалдаг ги­шүүн л болж хувирна гэв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Н.Батцэрэг Д.Батцогт бүлгээс гарах тухайгаа бичиг, цаас өгөөгүй

Шударга ёс эвсэл-ийн бүлэг хуралдаанаараа хэ­­­­­­­­­лэл­­ц­жээ. Тус бүлэг тог­тоо­лын төслийг хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзсэн бөгөөд үүнтэй холбогдуулан Сан­гийн сайдаас мэдээлэл сонсчээ.

Харин Хяналтын ту­хай хуулийг Засгийн газ­­раас өнгөрсөн намрын чуул­­ганы үеэр эргүүлэн татсан ч концепцийн хувьд өөрчлөлт оруулан да­хин өргөн барьсан байна. Энэ хуулийг хэлэлцэх эсэ­хийг энэ долоо хоногийн чуул­ганы хуралдаанаар шийд­­вэрлэх бөгөөд эвслийн бүл­гийн зүгээс дэмжиж ажил­­лахаар болжээ. Гэсэн хэ­­дий ч эвслийн бүлэг хууль, эрхзүйн зохицуулалт ойл­гомжгүй, шинээр томъёо­лох, нийгэм өөрөө хя­нал­тын чиг үүргийг ямар хууль эрх зүйн орч­ноор зохицуулах гээд олон асуудал байгаа учраас ан­хаарч ажиллахаар болсон байна. Харин Д.Батцогт ги­шүүний тухайд тус бүлгийн дарга Н.Батцэрэг Одоогоор бүлгээс гарах тухайгаа ямар нэг бичиг, цаас өгөө­­­гүй байна.

Бүлгийн ху­рал­­­­­­дааны үеэр асуудал хэ­лэл­­­­­цэж, маргах зуур бүл­гийн хуралд суухгүй гэж хэ­лээд гараад явчихсан. Дэ­­гийн тухай хуулийн да­гуу гишүүн бүлгээс гарах эрх зүйн зохицуулалт бай­даг­гүй. Сонгуульд аль нэг субъек­тээс нэр дэвшиж, сонгогдсон бол тэндээ бүрэн эрхийн хугацаанд байх хуу­лийн зохицуулалттай. Цаа­шид бүлгийн хуралд суух­гүй бол тасалдаг ги­шүүн л болж хувирна гэв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Н.Батцэрэг Д.Батцогт бүлгээс гарах тухайгаа бичиг, цаас өгөөгүй

Шударга ёс эвсэл-ийн бүлэг хуралдаанаараа хэ­­­­­­­­­лэл­­ц­жээ. Тус бүлэг тог­тоо­лын төслийг хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзсэн бөгөөд үүнтэй холбогдуулан Сан­гийн сайдаас мэдээлэл сонсчээ.

Харин Хяналтын ту­хай хуулийг Засгийн газ­­раас өнгөрсөн намрын чуул­­ганы үеэр эргүүлэн татсан ч концепцийн хувьд өөрчлөлт оруулан да­хин өргөн барьсан байна. Энэ хуулийг хэлэлцэх эсэ­хийг энэ долоо хоногийн чуул­ганы хуралдаанаар шийд­­вэрлэх бөгөөд эвслийн бүл­гийн зүгээс дэмжиж ажил­­лахаар болжээ. Гэсэн хэ­­дий ч эвслийн бүлэг хууль, эрхзүйн зохицуулалт ойл­гомжгүй, шинээр томъёо­лох, нийгэм өөрөө хя­нал­тын чиг үүргийг ямар хууль эрх зүйн орч­ноор зохицуулах гээд олон асуудал байгаа учраас ан­хаарч ажиллахаар болсон байна. Харин Д.Батцогт ги­шүүний тухайд тус бүлгийн дарга Н.Батцэрэг Одоогоор бүлгээс гарах тухайгаа ямар нэг бичиг, цаас өгөө­­­гүй байна.

Бүлгийн ху­рал­­­­­­дааны үеэр асуудал хэ­лэл­­­­­цэж, маргах зуур бүл­гийн хуралд суухгүй гэж хэ­лээд гараад явчихсан. Дэ­­гийн тухай хуулийн да­гуу гишүүн бүлгээс гарах эрх зүйн зохицуулалт бай­даг­гүй. Сонгуульд аль нэг субъек­тээс нэр дэвшиж, сонгогдсон бол тэндээ бүрэн эрхийн хугацаанд байх хуу­лийн зохицуулалттай. Цаа­шид бүлгийн хуралд суух­гүй бол тасалдаг ги­шүүн л болж хувирна гэв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button