С.Бямбацогт Д.Сугар МАН-ын гишүүн биш

хэлэлцсэн байна. Ху­ралдааны дүнд бүлгээс Хяналтын хууль болон Эдийн засгийг эрчимжүүлэх тог­тоолын төслүүд дээр ажлын хэсэг байгуулахаар болжээ.

Энэ талаар МАН-ын дарга С.Бямбацогт Зас­гийн газраас эдийн зас­гийг 100 хоногийн дотор эр­чим­­жүүлж чадах эсэх нь эргэлзээтэй байна. Хоёр жилийн хугацаанд хүнд­рүүлсэн эдийн засгийг 100 хоногт эрчимжүүлж чадах уу гэх асуулт байна. Тий­мээс Эдийн засгийг эрчим­­жүүлэх тогтоолын төслөөр МАН-аас ажлын хэсэг байгуулахаар болсон гэлээ. Түүнчлэн хамтын тэт­гэврийн тухай хуулийг тооцоо судалгаагүй, Зас­­гийн газраас санал аваа­гүй гэх үндэслэлээр бү­лэг дэмжихгүй гэдгийг мэдэгд­лээ.

Мөн Д.Сугарын тухайд 2004 онд Төрийн өмчийн хорооны дарга болсноос хойш Төрийн албаны хуулиар МАН-аас татгалзсан. Одоо манай намын гишүүн биш. МАН-ын бүлгийн зүгээс энэ хүнийг өмгөөлөөд, хам­­гаа­лаад байгаа зүйл байхгүй гэж байсан юм

Харин давхар дээл-ийн хувьд Засгийн газар огцрохгүй байх болол­цоо­той. Үндсэн чиг үүргийн дөрвөн яам, Шадар сайд, Ерөнхий сайд нь огцрохгүй.

Мөн жагсаалтаар орж ирсэн гишүүд нь УИХ-аас тат­галзвал Засгийн газар огц­рохгүй байж болно гэдгийг хэлж байв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

С.Бямбацогт Д.Сугар МАН-ын гишүүн биш

хэлэлцсэн байна. Ху­ралдааны дүнд бүлгээс Хяналтын хууль болон Эдийн засгийг эрчимжүүлэх тог­тоолын төслүүд дээр ажлын хэсэг байгуулахаар болжээ.

Энэ талаар МАН-ын дарга С.Бямбацогт Зас­гийн газраас эдийн зас­гийг 100 хоногийн дотор эр­чим­­жүүлж чадах эсэх нь эргэлзээтэй байна. Хоёр жилийн хугацаанд хүнд­рүүлсэн эдийн засгийг 100 хоногт эрчимжүүлж чадах уу гэх асуулт байна. Тий­мээс Эдийн засгийг эрчим­­жүүлэх тогтоолын төслөөр МАН-аас ажлын хэсэг байгуулахаар болсон гэлээ. Түүнчлэн хамтын тэт­гэврийн тухай хуулийг тооцоо судалгаагүй, Зас­­гийн газраас санал аваа­гүй гэх үндэслэлээр бү­лэг дэмжихгүй гэдгийг мэдэгд­лээ.

Мөн Д.Сугарын тухайд 2004 онд Төрийн өмчийн хорооны дарга болсноос хойш Төрийн албаны хуулиар МАН-аас татгалзсан. Одоо манай намын гишүүн биш. МАН-ын бүлгийн зүгээс энэ хүнийг өмгөөлөөд, хам­­гаа­лаад байгаа зүйл байхгүй гэж байсан юм

Харин давхар дээл-ийн хувьд Засгийн газар огцрохгүй байх болол­цоо­той. Үндсэн чиг үүргийн дөрвөн яам, Шадар сайд, Ерөнхий сайд нь огцрохгүй.

Мөн жагсаалтаар орж ирсэн гишүүд нь УИХ-аас тат­галзвал Засгийн газар огц­рохгүй байж болно гэдгийг хэлж байв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

С.Бямбацогт Д.Сугар МАН-ын гишүүн биш

хэлэлцсэн байна. Ху­ралдааны дүнд бүлгээс Хяналтын хууль болон Эдийн засгийг эрчимжүүлэх тог­тоолын төслүүд дээр ажлын хэсэг байгуулахаар болжээ.

Энэ талаар МАН-ын дарга С.Бямбацогт Зас­гийн газраас эдийн зас­гийг 100 хоногийн дотор эр­чим­­жүүлж чадах эсэх нь эргэлзээтэй байна. Хоёр жилийн хугацаанд хүнд­рүүлсэн эдийн засгийг 100 хоногт эрчимжүүлж чадах уу гэх асуулт байна. Тий­мээс Эдийн засгийг эрчим­­жүүлэх тогтоолын төслөөр МАН-аас ажлын хэсэг байгуулахаар болсон гэлээ. Түүнчлэн хамтын тэт­гэврийн тухай хуулийг тооцоо судалгаагүй, Зас­­гийн газраас санал аваа­гүй гэх үндэслэлээр бү­лэг дэмжихгүй гэдгийг мэдэгд­лээ.

Мөн Д.Сугарын тухайд 2004 онд Төрийн өмчийн хорооны дарга болсноос хойш Төрийн албаны хуулиар МАН-аас татгалзсан. Одоо манай намын гишүүн биш. МАН-ын бүлгийн зүгээс энэ хүнийг өмгөөлөөд, хам­­гаа­лаад байгаа зүйл байхгүй гэж байсан юм

Харин давхар дээл-ийн хувьд Засгийн газар огцрохгүй байх болол­цоо­той. Үндсэн чиг үүргийн дөрвөн яам, Шадар сайд, Ерөнхий сайд нь огцрохгүй.

Мөн жагсаалтаар орж ирсэн гишүүд нь УИХ-аас тат­галзвал Засгийн газар огц­рохгүй байж болно гэдгийг хэлж байв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button