72 км/цаг хурдлах цахилгаан шат бүтээлээ

бүтээсэн бай­на.

Энэ цахилгаан ша­таар 95 давхарт гарахад ердөө 43 секундын хугацаа зарцуулах аж.

Хүчтэй хө­дөлгүүр, хөн­гөн трос утас ашигласнаар цахилгаан шат­ны хурд нэ­мэгдсэн та­лаар мэргэжилтнүүд хэлжээ. Энэхүү шинэ бүтээлийг Хятадын Гуанжоу хотын ирэх онд ашиглалтад орох 111 давхар, 530 метр өн­дөр байшинд та­вих гэнэ. Hitachi Ltd компа­ни Хятадын зах зээлд ний­лүү­­лэхийн тулд хурдан ца­хилгаан шатыг бүтээжээ.

Дэлхийн цахилгаан шат үйлд­вэрлэлийн 60 хувийг урд хөрш авдаг байна. Hitachi Ltd компанийн шинэ бүтээлээс өмнө Тайваньд үйлдвэрлэсэн цагт 60.6 км/цаг зорчих цахилгаан шат хамгийн хурдан нь байсан аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

72 км/цаг хурдлах цахилгаан шат бүтээлээ

бүтээсэн бай­на.

Энэ цахилгаан ша­таар 95 давхарт гарахад ердөө 43 секундын хугацаа зарцуулах аж.

Хүчтэй хө­дөлгүүр, хөн­гөн трос утас ашигласнаар цахилгаан шат­ны хурд нэ­мэгдсэн та­лаар мэргэжилтнүүд хэлжээ. Энэхүү шинэ бүтээлийг Хятадын Гуанжоу хотын ирэх онд ашиглалтад орох 111 давхар, 530 метр өн­дөр байшинд та­вих гэнэ. Hitachi Ltd компа­ни Хятадын зах зээлд ний­лүү­­лэхийн тулд хурдан ца­хилгаан шатыг бүтээжээ.

Дэлхийн цахилгаан шат үйлд­вэрлэлийн 60 хувийг урд хөрш авдаг байна. Hitachi Ltd компанийн шинэ бүтээлээс өмнө Тайваньд үйлдвэрлэсэн цагт 60.6 км/цаг зорчих цахилгаан шат хамгийн хурдан нь байсан аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button