Бичиг үсэг тайлахад гар утас ашиглана

Дэлхийн бүх улсын иргэд гар утсыг хэрэглэх болсон учир ном хэвлэх, хүргэх боломжгүй зарим алслагдмал хяз­гаарын оршин суугчдыг ут­сан дээрээ ном унших нөх­цөлийг бүрдүүлэх гэнэ.

НҮБ-ын тооцоогоор дэл­хийн зургаан тэрбум хүн гар утастай болжээ. Харин боловсон 00-ыг 4.5 тэрбум хүн хэрэглэдэг байна.

Тэгэхээр харилцаа хол­бооны технологийн дэвш­­лийг бичиг үсэг тай­лах зо­рилгоор ашиглах нь зөв гэж үзжээ. Ном хүрэл­­цээгүй учраас буурай хөг­жилтэй орнуудын хүн амын нэлээд хэсэг уншиж, бичиж чад­даггүй.

Гэхдээ гар утас худал­даанд гарсан 1990-2000 оны хоо­ронд дэлхий нийтэд би­чиг үсэггүй ир­гэ­дийн тоо 12 хувиар буурсан нь их амжилт болсон байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Бичиг үсэг тайлахад гар утас ашиглана

Дэлхийн бүх улсын иргэд гар утсыг хэрэглэх болсон учир ном хэвлэх, хүргэх боломжгүй зарим алслагдмал хяз­гаарын оршин суугчдыг ут­сан дээрээ ном унших нөх­цөлийг бүрдүүлэх гэнэ.

НҮБ-ын тооцоогоор дэл­хийн зургаан тэрбум хүн гар утастай болжээ. Харин боловсон 00-ыг 4.5 тэрбум хүн хэрэглэдэг байна.

Тэгэхээр харилцаа хол­бооны технологийн дэвш­­лийг бичиг үсэг тай­лах зо­рилгоор ашиглах нь зөв гэж үзжээ. Ном хүрэл­­цээгүй учраас буурай хөг­жилтэй орнуудын хүн амын нэлээд хэсэг уншиж, бичиж чад­даггүй.

Гэхдээ гар утас худал­даанд гарсан 1990-2000 оны хоо­ронд дэлхий нийтэд би­чиг үсэггүй ир­гэ­дийн тоо 12 хувиар буурсан нь их амжилт болсон байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button