Агаарын бохирдлыг бууруулах эрчим хүчний шинэ технологийг танилцууллаа

хийлээ. Уг технологи нь эрчим хүчийг үржүүлэн ашиглах төхөөрөмж бөгөөд Японы Hitachi-д ажилладаг монгол эрдэмтэн доктор Д.Баяр энэхүү бүтээлээ танилцуулсан. Эрчим хүчийг үржүүлэн ашиглах төхөөрөмж нь агаарын бохирдлыг бууруулж, эрчим хүчийг хэмнэн, инженерийн шугам сүлжээнд ачаалал нэмэхгүй байх давуу талтай юм байна. Иргэд, аж ахуйн нэгжид бага зардлаар халаалтаа шийдэх боломжийг олгож байгаа ач холбогдолтой гэж тэрээр хэллээ.

Гэр хорооллын айл өрх сард мод, нүүрсний үнэд 150.000 төгрөгийг зарцуулдаг бол энэ төхөөрөмжийг ашиглан цахилгаан халаалт хэрэглэснээр 28.000 мянган төгрөг төлөх юм. Цахилгааны төлбөрт нэмэлт зардал гарахгүй, илүү дулаанаар хангагдах боломжийг иргэдэд бүрдүүлж байгаагаараа онцлог юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Агаарын бохирдлыг бууруулах эрчим хүчний шинэ технологийг танилцууллаа

хийлээ. Уг технологи нь эрчим хүчийг үржүүлэн ашиглах төхөөрөмж бөгөөд Японы Hitachi-д ажилладаг монгол эрдэмтэн доктор Д.Баяр энэхүү бүтээлээ танилцуулсан. Эрчим хүчийг үржүүлэн ашиглах төхөөрөмж нь агаарын бохирдлыг бууруулж, эрчим хүчийг хэмнэн, инженерийн шугам сүлжээнд ачаалал нэмэхгүй байх давуу талтай юм байна. Иргэд, аж ахуйн нэгжид бага зардлаар халаалтаа шийдэх боломжийг олгож байгаа ач холбогдолтой гэж тэрээр хэллээ.

Гэр хорооллын айл өрх сард мод, нүүрсний үнэд 150.000 төгрөгийг зарцуулдаг бол энэ төхөөрөмжийг ашиглан цахилгаан халаалт хэрэглэснээр 28.000 мянган төгрөг төлөх юм. Цахилгааны төлбөрт нэмэлт зардал гарахгүй, илүү дулаанаар хангагдах боломжийг иргэдэд бүрдүүлж байгаагаараа онцлог юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button