Нийслэлийн ойг салбар хороод зохион байгуулна

Захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын 375 жилийн ойг угтсан ажлыг бэлтгэх, зохион байгуулах, тэмдэглэн өнгөрүүлэх салбар хороодын бүрэлдэхүүнийг байгуулсан байна.

Ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг Төсөв, санхүүгийн асуудал хариуцсан салбар хороо, Зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан салбар хороо, Тохижилт, бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан салбар хороо, Соёл урлаг, спорт, ёслолын арга хэмжээний асуудал хариуцсан салбар хороо, Мэдээлэл сурталчилгаа, хэв журам, аюулгүй ажиллагааг хариуцсан салбар хороо гэсэн таван хороо зохион байгуулна. Салбар хороодуудад ойн хүрээнд хийх ажлын хөтөлбөрийг боловсруулж, батлуулах үүрэг өглөө.

С.Саранзаяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нийслэлийн ойг салбар хороод зохион байгуулна

Захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын 375 жилийн ойг угтсан ажлыг бэлтгэх, зохион байгуулах, тэмдэглэн өнгөрүүлэх салбар хороодын бүрэлдэхүүнийг байгуулсан байна.

Ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг Төсөв, санхүүгийн асуудал хариуцсан салбар хороо, Зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан салбар хороо, Тохижилт, бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан салбар хороо, Соёл урлаг, спорт, ёслолын арга хэмжээний асуудал хариуцсан салбар хороо, Мэдээлэл сурталчилгаа, хэв журам, аюулгүй ажиллагааг хариуцсан салбар хороо гэсэн таван хороо зохион байгуулна. Салбар хороодуудад ойн хүрээнд хийх ажлын хөтөлбөрийг боловсруулж, батлуулах үүрэг өглөө.

С.Саранзаяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button