ХЗХ-ын хохирогчдын хохирлыг барагдуулахаар боллоо

оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж баталлаа.

Хадгаламж зээлийн хоршоодын хохирлын төрөөс олгосон 50 хувийн хохирлын мөнгийг төрд төвлөрүүлсний дараа хохирогчдын хохирлын үлдэгдэл 50 хувийг олгоход цаг хугацаа шаардлагатай байгаа аж. Иргэдээс өргөдөл, гомдол ихээр ирж байгааг харгалзан үзэж төрөөс олгосон мөнгөн хөрөнгийг төрд төвлөрүүлэх ажиллагааг зогсоож эхний ээлжинд орлого мөнгөн хөрөнгийг хохирогчдын хохирлын үлдэгдэл 50 хувьд олгож хохирогчдын хохирлыг бүрэн барагдуулсны дараа төрд төвлөрүүлэх ажиллагааг явуулах нь зүйтэй үзжээ.

Гишүүд хуулийн төсөлтэй холбогдуулан асуулт асуулж, санал гаргалаа. Үүний дараагаар уг хуулийн төслийг батлах санал хураалт явуулахад гишүүдийн 71 хувь нь дэмжлээ. Ийнхүү Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах хуулийн төслийг баталлаа.

П.УНДРАМ

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ХЗХ-ын хохирогчдын хохирлыг барагдуулахаар боллоо

оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж баталлаа.

Хадгаламж зээлийн хоршоодын хохирлын төрөөс олгосон 50 хувийн хохирлын мөнгийг төрд төвлөрүүлсний дараа хохирогчдын хохирлын үлдэгдэл 50 хувийг олгоход цаг хугацаа шаардлагатай байгаа аж. Иргэдээс өргөдөл, гомдол ихээр ирж байгааг харгалзан үзэж төрөөс олгосон мөнгөн хөрөнгийг төрд төвлөрүүлэх ажиллагааг зогсоож эхний ээлжинд орлого мөнгөн хөрөнгийг хохирогчдын хохирлын үлдэгдэл 50 хувьд олгож хохирогчдын хохирлыг бүрэн барагдуулсны дараа төрд төвлөрүүлэх ажиллагааг явуулах нь зүйтэй үзжээ.

Гишүүд хуулийн төсөлтэй холбогдуулан асуулт асуулж, санал гаргалаа. Үүний дараагаар уг хуулийн төслийг батлах санал хураалт явуулахад гишүүдийн 71 хувь нь дэмжлээ. Ийнхүү Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах хуулийн төслийг баталлаа.

П.УНДРАМ

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button