1023.7 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр олгоно

дахин санхүүжүүлэх хүсэлт банкуудад ирсэн байна.Үүнээс банкууд 18162 зээлдэгчийн нийт 518.5 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг дахин санхүүжүүлж, 8 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл рүү шилжүүлсэн байна.

Түүнчлэн орон сууц шинээр худалдан авахыг хүссэн иргэдээс 1 их наяд төгрөгийн ипотекийн зээлийн өргөдөл банкуудад ирснээс 18300 иргэнд 1023.7 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

Б.Сансартуяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

1023.7 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр олгоно

дахин санхүүжүүлэх хүсэлт банкуудад ирсэн байна.Үүнээс банкууд 18162 зээлдэгчийн нийт 518.5 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг дахин санхүүжүүлж, 8 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл рүү шилжүүлсэн байна.

Түүнчлэн орон сууц шинээр худалдан авахыг хүссэн иргэдээс 1 их наяд төгрөгийн ипотекийн зээлийн өргөдөл банкуудад ирснээс 18300 иргэнд 1023.7 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

Б.Сансартуяа

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button