18300 иргэнд 1023.7 тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээл олгохоор шийдвэрлэлээ

ипотекийн зээл авсан зээлдэгчдээс 845.9 тэрбум төгрөгийн зээлийг 8 хувийн хүүтэй зээлийн эх үүсвэрээр дахин санхүүжүүлэх хүсэлт банкуудад ирсэн байна.

Үүнээс банкууд 18162 зээлдэгчийн нийт 518.5 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг дахин санхүүжүүлж, 8 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл рүү шилжүүллээ. Түүнчлэн орон сууц шинээр худалдан авахыг хүссэн иргэдээс 1 их наяд төгрөгийн ипотекийн зээлийн өргөдөл банкуудад ирснээс 18300 иргэнд 1023.7 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр олгохоор шийдвэрлэжээ гэж Монголбанкнаас мэдээллээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

18300 иргэнд 1023.7 тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээл олгохоор шийдвэрлэлээ

ипотекийн зээл авсан зээлдэгчдээс 845.9 тэрбум төгрөгийн зээлийг 8 хувийн хүүтэй зээлийн эх үүсвэрээр дахин санхүүжүүлэх хүсэлт банкуудад ирсэн байна.

Үүнээс банкууд 18162 зээлдэгчийн нийт 518.5 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг дахин санхүүжүүлж, 8 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл рүү шилжүүллээ. Түүнчлэн орон сууц шинээр худалдан авахыг хүссэн иргэдээс 1 их наяд төгрөгийн ипотекийн зээлийн өргөдөл банкуудад ирснээс 18300 иргэнд 1023.7 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр олгохоор шийдвэрлэжээ гэж Монголбанкнаас мэдээллээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button