ФМ, радиогийн чанарыг шалгана

долгионы радио, фм-үүд хууль тогтоомж, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөлийн шаардлагын биелэлтийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг ирэх сарын 5-наас эхлэн нэг сарын хугацаатайгаар шалгалтын ажлыг явуулах юм. Шалгалтын багийнхан фм, радиогийн хөтөлбөр, нэвтрүүлгийн агуулгад тавигдах шаардлагыг хангаж байгаа эсэх, хөтөлбөрийн бүтэц, нэг цагийн зар сурталчилгааны хэмжээ, хэтрэлт, зар сурталчилгаанд тавих хяналт, монгол бүтээлийн эзлэх хувь, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ зэргийг хянахаар төлөвлөжээ. Мөн оюуны өмчийн чиглэлээр зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалгах гэнэ.

Б.Энх

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ФМ, радиогийн чанарыг шалгана

долгионы радио, фм-үүд хууль тогтоомж, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөлийн шаардлагын биелэлтийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг ирэх сарын 5-наас эхлэн нэг сарын хугацаатайгаар шалгалтын ажлыг явуулах юм. Шалгалтын багийнхан фм, радиогийн хөтөлбөр, нэвтрүүлгийн агуулгад тавигдах шаардлагыг хангаж байгаа эсэх, хөтөлбөрийн бүтэц, нэг цагийн зар сурталчилгааны хэмжээ, хэтрэлт, зар сурталчилгаанд тавих хяналт, монгол бүтээлийн эзлэх хувь, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ зэргийг хянахаар төлөвлөжээ. Мөн оюуны өмчийн чиглэлээр зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалгах гэнэ.

Б.Энх

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button