Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг сурталчилсан компаниудад торгуулийн арга хэмжээ авлаа

МХЕГ-аас албан тоот хүргүүлж, торгуулийн арга хэмжээ авчээ. Дээрх компаниуд нь энэ оны хоёр, гуравдугаар саруудад олон нийтийн телевиз, олон нийтийн сүлжээ, цахим хуудсуудаар эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг сурталчилсан нь тогтоогдсон байна.

Тухайлбал, Универсал ХХК нь өөрийн харилцагч Нестле компанийн хүсэлтээр Герман улсын Нестле компанид үйлдвэрлэсэн Нестоген нэрийн эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний талаарх сурталчилгааг орон даяар тодорхой давтамжтайгаар, EQO UP ХХК нь Симилак нэрийн эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг Facebook олон нийтийн мэдээллийн сүлжээ, цахим хуудсаар сурталчилжээ.

Л.Тамир

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг сурталчилсан компаниудад торгуулийн арга хэмжээ авлаа

МХЕГ-аас албан тоот хүргүүлж, торгуулийн арга хэмжээ авчээ. Дээрх компаниуд нь энэ оны хоёр, гуравдугаар саруудад олон нийтийн телевиз, олон нийтийн сүлжээ, цахим хуудсуудаар эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг сурталчилсан нь тогтоогдсон байна.

Тухайлбал, Универсал ХХК нь өөрийн харилцагч Нестле компанийн хүсэлтээр Герман улсын Нестле компанид үйлдвэрлэсэн Нестоген нэрийн эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний талаарх сурталчилгааг орон даяар тодорхой давтамжтайгаар, EQO UP ХХК нь Симилак нэрийн эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг Facebook олон нийтийн мэдээллийн сүлжээ, цахим хуудсаар сурталчилжээ.

Л.Тамир

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button