Эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хууль

Өчигдөр хэвлэгдэн гарсан “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2015 оны 31 дэх дугаарт Эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулийг нийтлэгдлээ.

Энэхүү хуульд 2015 оны дөрөвдүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө татварын албанд тухайн төрлийн албан татвар төлөгчөөр, нийгмийн даатгалд ажил олгогчоор, эд хөрөнгө, үйл ажиллагаагаа улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн, санхүү, татварын тайлангаа гаргасан байвал зохих хувь хүн, хуулийн этгээд нь ийнхүү бүртгүүлээгүй, мэдүүлээгүй, тайлагнаагүй боловч ил болгож мэдээлэх хугацаанд холбогдох байгууллагад сайн дурын үндсэн дээр шинээр бүртгүүлсэн, мэдүүлсэн, тайлагнасан бол, мөн хөрөнгө, орлогоо бүртгүүлээгүй, мэдүүлээгүй боловч ил болгож мэдээлэх хугацаанд холбогдох байгууллагад сайн дурын үндсэн дээр шинээр бүртгүүлсэн, мэдүүлсэн бол дараах хуульд заасан бүртгэлд хамрагдаагүй, албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөгүй, хөрөнгө, орлогоо нуун дарагдуулсны улмаас хүлээх хариуцлагаас нэг удаа чөлөөлөхөөр тусгасан юм. Хуулийн дэлгэрэнгүйг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.

\\\\\

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button