Багш нар цалингаа 50-иас доошгүй хувиар нэмэгдүүлэхийг шаардаж ажил хаяв

Монголын Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбооноос арваннэгдүгээр сарын 13-аас буюу өнөөдрөөс эхлэн хугацаагүй ажил хаялт зохион байгуулахаа мэдэгдсэн. Улсын хэмжээнд 177 сургууль, 217 цэцэрлэг, Шинжлэх ухааны 11 байгууллага ажил хаялтад оролцохоо мэдэгдсэн байна.

Тэд Боловсрол, Шинжлэх Ухааны салбарт ажиллагсдын үндсэн цалинг 2018 оны нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс 50-иас доошгүй хувиар нэмэгдүүлэхийг шаардаж байгаа юм. Шаардлагыг биелүүлэх хүртэл ажил хаялт үргэлжлэх аж. 

Шинжлэх ухааны салбар

1. Хими, химийн технологийн хүрээлэн 

2. Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн

3. Физик технологийн хүрээлэн

4. Палеонтологийн хүрээлэн

5. Геологийн хүрээлэн

6. Түүх-Археологийн хүрээлэн

7. Дархан Ургамал газар тариалан хүрээлэн

8. Палентлоги геологи 

9. Түүх архелоги

10. Олон улсын харилцааны хүрээлэн

11. Ургамал газар тариалангийн хүрээлэн Дархан

Ерөнхий боловсролын сургууль:

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ

1. БЗД-ийн 88-р сургууль

2. БЗД-ийн Шавь цогцолбор сургууль

3. БЗД-ийн 85-р сургууль

4. БЗД-ийн 53-р сургууль

5. БЗД-ийн 48-р сургууль

6. БЗД-ийн 102-р сургууль

7. БЗД-ийн 111-р сургууль

8. БЗД-ийн 127-р сургууль

9. БЗД-ийн 87-р сургууль

10. БЗД-ийн 21-р сургууль

11. БЗД-ийн Амгалан цогцолбор сургууль

12. БЗД-ийн 14-р сургууль

13. БЗД-Ийн 92-р сургууль

14. БЗД-ийн 120-р сургууль

15. БЗД-ийн 79-р сургууль

16. БЗД-ийн 33-р сургууль

17. БЗД-ийн 44-р сургууль

ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ

1. ХУД-ийн 10-р сургууль

2. ХУД-ийн 15-р сургууль

3. ХУД-ийн 26-р сургууль

4. ХУД-ийн 32-р сургууль

5. ХУД-ийн 34-р сургууль

6. ХУД-ийн 41-р сургууль

7. ХУД-ийн 52-р сургууль

8. ХУД-ийн 63-р сургууль

9. ХУД-ийн 75-р сургууль

10. ХУД-ийн 115-р сургууль

11. ХУД-ийн 118-р сургууль

12. ХУД-ийн 135-р сургууль

13. ХУД-ийн 7-р сургууль

14. ХУД-ийн 60-р сургууль

15. ХУД-ийн 18-р сургууль

СОНГИНХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

1. СХД-ийн 9-р сургууль

2. СХД-ийн 65-р сургууль

3. СХД-ийн 107-р сургууль

4. СХД-ийн 124-р сургууль

5. СХД-ийн Ирэйдүй 3-р бага сургууль

6. СХД-ийн Ирэйдүй 1-р ахлах сургууль

7. СХД-ийн Ирэйдүй 2-р ахлах сургууль

8. СХД-ийн Ирэйдүй 1-р дунд сургууль

9. СХД-ийн Ирэйдүй 2-р дунд сургууль

10. СХД-ийн 62-р сургууль

11. СХД-ийн "Ирээдүй" цогцолбор 1-р бага сургууль

12. СХД-ийн 121-р сургууль

13. СХД-ийн 74-р сургууль

14. СХД-ийн 42-р сургууль

15. СХД-ийн 129-р сургууль

16. СХД-ийн 2-р бага сургууль

17. СХД-ийн 67-р сургууль

18. СХД-ийн 12-р сургууль

19. СХД-ийн 105-р сургууль

20. СХД-ийн 104-р сургууль

21. СХД-ийн 123-р сургууль

22. СХД-ийн 122-р сургууль

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ

1. ЧД-ийн 17-р сургууль

2. ЧД-ийн 37-р сургууль

3. ЧД-ийн 39-р сургууль

4. ЧД-ийн 49-р сургууль

5. ЧД-ийн 50-р сургууль

6. ЧД-ийн 57-р сургууль

7. ЧД-ийн 61-р сургууль

8. ЧД-ийн 72-р сургууль

9. ЧД-ийн 117-р сургууль

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ

1. СБД-ийн 1-р сургууль

2. СБД-ийн 2-р сургууль

3. СБД-ийн 3-р сургууль

4. СБД-ийн 11-р сургууль

5. СБД-ийн 16-р сургууль

6. СБД-ийн 25-р сургууль

7. СБД-ийн 29-р сургууль

8. СБД-ийн 35-р сургууль

9. СБД-ийн 58-р сургууль

10. СБД-ийн 45-р сургууль

11. СБД-ийн ӨЗБЛАСургууль

12. СБД-ийн АЗЭСургууль

13. СБД-ийн 31-р сургууль

14. СБД-ийн 71-р сургууль

15. СБД-ийн 4-р сургууль

16. СБД-ийн 116-р сургууль

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ

1. БГД-ийн 47-р сургууль

2. БГД-ийн ЭӨЦС-р сургууль

3. БГД-ийн 28-р сургууль

4. БГД-ийн ОУЦС-р сургууль

5. БГД-ийн 93-р сургууль

6. БГД-ийн 20-р сургууль

7. БГД-ийн 113-р сургууль

8. БГД-ийн Сэтгэмж

9. БГД-ийн 70-р сургууль

10. БГД-ийн 19-р сургууль

11. БГД-ийн Монгени цогцолбор сургууль

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ 

1. Эрдмийн оргил сургууль

2. Голомт цогцолор сургууль

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ

1. Боловсрол цогцолбор сугууль

2. Гүн галуутай цогцолбор сургууль

3. 125-р сургууль

4. Насан туршийн боловсрол төв

1. 131-р цэцэрлэг

2. 239-р цэцэрлэг

3. 142-р цэцэрлэг

4. 193-р цэцэрлэг

5. 235-р цэцэрлэг

6. 241-р цэцэрлэг

 

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ

1 Баянгол 11-р цэцэрлэг

2 Баянгол 13-р цэцэрлэг

3 Баянгол 15-р цэцэрлэг

4 Баянгол 30-р цэцэрлэг

5 Баянгол 34-р цэцэрлэг

6 Баянгол 47-р цэцэрлэг

7 Баянгол 57-р цэцэрлэг

8 Баянгол 66-р цэцэрлэг

9 Баянгол 76-р цэцэрлэг

10 Баянгол 77-р цэцэрлэг

11 Баянгол 85-р цэцэрлэг

12 Баянгол 86-р цэцэрлэг

13 Баянгол 87-р цэцэрлэг

14 Баянгол 88-р цэцэрлэг

15 Баянгол 89-р цэцэрлэг

16 Баянгол 93-р цэцэрлэг

17 Баянгол 94-р цэцэрлэг

18 Баянгол 95-р цэцэрлэг

19 Баянгол 97-р цэцэрлэг

20 Баянгол 98-р цэцэрлэг

21 Баянгол 100-р цэцэрлэг

22 Баянгол 114-р цэцэрлэг

23 Баянгол 120-р цэцэрлэг

24 Баянгол 133-р цэцэрлэг

25 Баянгол 141-р цэцэрлэг

26 Баянгол 157-р цэцэрлэг

27 Баянгол 161-р цэцэрлэг

28 Баянгол 162-р цэцэрлэг

29 Баянгол 164-р цэцэрлэг

30 Баянгол 197-р цэцэрлэг

31 Баянгол 198-р цэцэрлэг

32 Баянгол 242-р цэцэрлэг

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ

1 Баянзүрх 3-р цэцэрлэг

2 Баянзүрх 6-р цэцэрлэг

3 Баянзүрх 10-р цэцэрлэг

4 Баянзүрх 20-р цэцэрлэг

5 Баянзүрх 32-р цэцэрлэг

6 Баянзүрх 45-р цэцэрлэг

7 Баянзүрх 50-р цэцэрлэг

8 Баянзүрх 52-р цэцэрлэг

9 Баянзүрх 59-р цэцэрлэг

10 Баянзүрх 61-р цэцэрлэг

11 Баянзүрх 63-р цэцэрлэг

12 Баянзүрх 82-р цэцэрлэг

13 Баянзүрх 122-р цэцэрлэг

14 Баянзүрх 128-р цэцэрлэг

15 Баянзүрх 129-р цэцэрлэг

16 Баянзүрх 136-р цэцэрлэг

17 Баянзүрх 147-р цэцэрлэг

18 Баянзүрх 167-р цэцэрлэг

19 Баянзүрх 168-р цэцэрлэг

20 Баянзүрх 169-р цэцэрлэг

21 Баянзүрх 172-р цэцэрлэг

22 Баянзүрх 191-р цэцэрлэг

23 Баянзүрх 199-р цэцэрлэг

24 Баянзүрх 200-р цэцэрлэг

25 Баянзүрх 201-р цэцэрлэг

26 Баянзүрх 203-р цэцэрлэг

27 Баянзүрх 204-р цэцэрлэг

28 Баянзүрх 213-р цэцэрлэг

29 Баянзүрх 215-р цэцэрлэг

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ

1 Сүхбаатар 2-р цэцэрлэг

2 Сүхбаатар 17-р цэцэрлэг

3 Сүхбаатар 24-р цэцэрлэг

4 Сүхбаатар 25-р цэцэрлэг

5 Сүхбаатар 36-р цэцэрлэг

6 Сүхбаатар 40-р цэцэрлэг

7 Сүхбаатар 51-р цэцэрлэг

8 Сүхбаатар 54-р цэцэрлэг

9 Сүхбаатар 68-р цэцэрлэг

10 Сүхбаатар 69–р цэцэрлэг

11 Сүхбаатар 75-р цэцэрлэг

12 Сүхбаатар 109-р цэцэрлэг

13 Сүхбаатар 130-р цэцэрлэг

14 Сүхбаатар 135-р цэцэрлэг

15 Сүхбаатар 143-р цэцэрлэг

16 Сүхбаатар 149-р цэцэрлэг

17 Сүхбаатар 150-р цэцэрлэг

18 Сүхбаатар 160-р цэцэрлэг

19 Сүхбаатар 166-р цэцэрлэг

20 Сүхбаатар 171-р цэцэрлэг

21 Сүхбаатар 186-р цэцэрлэг

22 Сүхбаатар 234-р цэцэрлэг

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

1 Сонгинохайрхан 26-р цэцэрлэг

2 Сонгинохайрхан 38-р цэцэрлэг

3 Сонгинохайрхан 55-р цэцэрлэг

4 Сонгинохайрхан 78-р цэцэрлэг

5 Сонгинохайрхан 79-р цэцэрлэг

6 Сонгинохайрхан 80-р цэцэрлэг

7 Сонгинохайрхан 81-р цэцэрлэг

8 Сонгинохайрхан 84-р цэцэрлэг

9 Сонгинохайрхан 91-р цэцэрлэг

10 Сонгинохайрхан 99-р цэцэрлэг

11 Сонгинохайрхан 101-р цэцэрлэг

12 Сонгинохайрхан 104-р цэцэрлэг

13 Сонгинохайрхан 105-р цэцэрлэг

14 Сонгинохайрхан 106-р цэцэрлэг

15 Сонгинохайрхан 111-р цэцэрлэг

16 Сонгинохайрхан 112-р цэцэрлэг

17 Сонгинохайрхан 113-р цэцэрлэг

18 Сонгинохайрхан 116-р цэцэрлэг

19 Сонгинохайрхан 118-р цэцэрлэг

20 Сонгинохайрхан 119-р цэцэрлэг

21 Сонгинохайрхан 125-р цэцэрлэг

22 Сонгинохайрхан 127-р цэцэрлэг

23 Сонгинохайрхан 148-р цэцэрлэг

24 Сонгинохайрхан 156-р цэцэрлэг

25 Сонгинохайрхан 158-р цэцэрлэг

26 Сонгинохайрхан 170-р цэцэрлэг

27 Сонгинохайрхан 176-р цэцэрлэг

28 Сонгинохайрхан 192-р цэцэрлэг

29 Сонгинохайрхан 195-р цэцэрлэг

30 Сонгинохайрхан 214-р цэцэрлэг

31 Сонгинохайрхан 215-р цэцэрлэг

32 Сонгинохайрхан 226-р цэцэрлэг

33 Сонгинохайрхан 227-р цэцэрлэг

34 Сонгинохайрхан 244-р цэцэрлэг

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ

1 Хан-Уул 12-р цэцэрлэг

2 Хан-Уул 27-р цэцэрлэг

3 Хан-Уул 28-р цэцэрлэг

4 Хан-Уул 29-р цэцэрлэг

5 Хан-Уул 35-р цэцэрлэг

6 Хан-Уул 41-р цэцэрлэг

7 Хан-Уул 49-р цэцэрлэг

8 Хан-Уул 53-р цэцэрлэг

9 Хан-Уул 65-р цэцэрлэг

10 Хан-Уул 67-р цэцэрлэг

11 Хан-Уул 71-р цэцэрлэг

12 Хан-Уул 72-р цэцэрлэг

13 Хан-Уул 73-р цэцэрлэг

14 Хан-Уул 121-р цэцэрлэг

15 Хан-Уул 134-р цэцэрлэг

16 Хан-Уул 144-р цэцэрлэг

17 Хан-Уул 145-р цэцэрлэг

18 Хан-Уул 165-р цэцэрлэг

19 Хан-Уул 189-р цэцэрлэг

20 Хан-Уул 190-р цэцэрлэг

21 Хан-Уул 209-р цэцэрлэг

22 Хан-Уул 218-р цэцэрлэг

23 Хан-Уул 219-р цэцэрлэг

24 Хан-Уул 223-р цэцэрлэг

25 Хан-Уул 230-р цэцэрлэг

26 Хан-Уул 250-р цэцэрлэг

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ

1 Чингэлтэй 5-р цэцэрлэг

2 Чингэлтэй 9-р цэцэрлэг

3 Чингэлтэй 31-р цэцэрлэг

4 Чингэлтэй 33-р цэцэрлэг

5 Чингэлтэй 37-р цэцэрлэг

6 Чингэлтэй 39-р цэцэрлэг

7 Чингэлтэй 56-р цэцэрлэг

8 Чингэлтэй 70-р цэцэрлэг

9 Чингэлтэй 74-р цэцэрлэг

10 Чингэлтэй 102-р цэцэрлэг

11 Чингэлтэй 103-р цэцэрлэг

12 Чингэлтэй 108-р цэцэрлэг

13 Чингэлтэй 124-р цэцэрлэг

14 Чингэлтэй 126-р цэцэрлэг

15 Чингэлтэй 155-р цэцэрлэг

16 Чингэлтэй 173-р цэцэрлэг

17 Чингэлтэй 174-р цэцэрлэг

18 Чингэлтэй 222-р цэцэрлэг

19 Чингэлтэй 224-р цэцэрлэг

20 Чингэлтэй 245-р цэцэрлэг

21 Чингэлтэй 246-р цэцэрлэг

22 Чингэлтэй 247-р цэцэрлэг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button