Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн буцаан олголтыг өнөөдрөөс дансанд нь шилжүүлнэ

Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ өөрөө хариуцан төлсөн зарим даатгуулагчийн шимтгэлийн 50 хувийг буцаан олгох тухай хууль, Засгийн газраас баталсан журмын дагуу нэг сая ба түүнээс доош төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулах сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос шимтгэлээ төлсөн даатгуулагч өөрийн хариуцан төлсөн 2022 оны 5-12 дугаар сарын шимтгэлийн 50 хувийг сар бүр буцаан авна.

 

Даатгулагчийн 5 дугаар сарын шимтгэлийн буцаан олголтыг өнөөдрөөс эхлэн дансанд нь шилжүүлнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button