Кузов засварын үйлчилгээ эрхлэгчдэд тогтсон үнэ тарифгүй, стандарт мөрддөггүй нийтлэг зөрчил илэрлээ

 

“Хас Монгол хөдөлгөөн” ТББ болон иргэд, хэрэглэгчдээс ирүүлсэн гомдлын дагуу авто машины кузов засварын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа нь Өрсөлдөөний тухай, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхэд энэ сарын 11-23-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд ШӨХТГ-аас хяналт шалгалт хийлээ. Нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт кузов засварын үйлчилгээ үзүүлдэг 124 аж ахуй эрхлэгч байгаагаас түүврийн аргаар 19-ийг нь шалгалтад хамрууллаа.

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуй эрхлэгчдийн хувьд “Авто тээврийн хэрэгслийн их биеийн засвар, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 6970:2022 стандартыг хэрэгжүүлээгүй, стандартын ойлголт байхгүй, мөрдөж буй үнэ тариф болон тарифын үндэслэл, тогтсон үнэ ханшийн мэдээлэл байхгүй, засвар хийсэн машинд чанарын баталгаат хугацаа олгодоггүй, хэрэглэгчийн гомдол гаргах, түүнийг шийдвэрлэх журамгүй, үйлчилгээ үзүүлснийг гэрчлэх төлбөрийн болон НӨАТ-ын баримт олгодоггүй зэрэг нийтлэг зөрчил илэрсэн байна.

Кузов засварын аж ахуй эрхлэгчдэд авто тээврийн хэрэгслийн их биеийн засвар үйлчилгээг тогтсон үнэ, тарифтайгаар эрхлэх, үнийн талаарх мэдээллийг хэрэглэгчдэд урьдчилан мэдээлэл авах боломжит байдлаар ил тод байршуулах, үйлчилгээ үзүүлснийг гэрчлэх төлбөрийн баримт олгож хэвших, “Авто тээврийн хэрэгслийн их биеийн засвар, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 6970:2022 стандартыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах талаар Улсын ерөнхий байцаагчийн албан шаардлага хүргүүллээ.

Мөн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулахтай холбоотой Стандарт хэмжилзүйн газар, Нийслэлийн нийтийн тээврийн газар, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газарт тус тус холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг мэдэгдсэн болно.

Кузов засварын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлчилгээтэй холбоотой гомдол саналаа Хэрэглэгч та манай “Хэрэглэгчийн мэдээллийн төв”-ийн 115 утас болон [email protected] и-мэйл,

https://afccp.gov.mn цахим хуудас,

https://www.facebook.com/afccpmongolia фэйсбүүк хуудас,

https://www.facebook.com/groups/391583442769715 групп,

https://twitter.com/afccpmn цахим хаягт ирүүлж хамтарч ажиллана уу.

ШӨХТГ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button