Олон улсын стандартад нийцсэн хог хаягдлын байгууламж Дадал суманд ашиглалтад орлоо

Хэнтий аймгийн Дадал суманд Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд олон улсын стандартад нийцсэн хог хаягдлын байгууламж ашиглалтад оржээ.

Энэ нь хатуу хог хаягдлыг хөрсний хамгаалалттай 28000м3 багтаамжтай байгууламжид дарж булшилдгаараа хөрс бохирдуулахгүй байгаль орчинд ээлтэй технологи аж.

Хог хаягдлын байгууламжийн бүрэлдэхүүнд бие даасан дулаан, ариун цэврийн байгууламж, дотор 00 душтай харуул хамгаалалтын ажилтан ажиллах тохитой орчин бүрдүүлсэн 10х5м-н харьцаатай дүнзэн харуулын байр, ойр орчныг гэрэлтүүлэх цамхаг гэрлүүд, хог ачилтын машиныг жин тонныг хэмжих пүү, ландфилийн үүр лүү орох сайжруулсан шороон зам зэрэг цогц байгууламж ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button